Wat is M25?

In M25 (spreek uit: M Twenty Five) worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen.

M25 verwijst naar de Bijbeltekst Matteüs 25, waarin christenen worden opgeroepen zich in te zetten voor hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Kortom: voor mensen die het moeilijk hebben. De inzet voor deze mensen wordt ook wel “de Werken van Barmhartigheid” genoemd.  Binnen M25 zijn jongeren dus bezig met diaconie, het in praktijk brengen van deze “Werken van Barmhartigheid”.

Zo zamelen jongeren bijvoorbeeld producten in voor de Voedselbank, sorteren tweedehandskleding voor hergebruik, doen tuin- en keukenklusjes bij ouderen en zieken, organiseren bingo-middagen voor leden van de plaatselijke Zonnebloem en sturen zelfgemaakte kaarten naar gevangenen.

 

Wat is een M25-groep?

Deze groep komt regelmatig (bijv. eens per maand of een keer per twee maanden) bij elkaar.
Jongeren verlenen in verschillende acties hulp aan diverse mensen in de knel (daklozen, verslaafden, vluchtelingen, verstandelijk gehandicapten, zorgbehoevende ouderen, ex-gevangenen, enz.).Door mensen echt te ontmoeten, en hun verhaal te horen, verdwijnen bestaande vooroordelen vaak als sneeuw voor de zon en leren de jongeren verder te kijken dan hun eigen vertrouwde wereld.

Die activiteiten worden telkens vooraf in samenwerking met instellingen en organisaties voorbereid en na afloop in de groep geëvalueerd. Tijdens de voorbereiding en nabespreking kan telkens de link met de inspiratiebron (de bijbel en speciaal Matteüs 25) worden gelegd. Uiteraard kun je als groep daarnaast ook nog andere dingen onder nemen zoals het bezoeken van diaconale projecten in je eigen omgeving, gezellige en ontspannende bijeenkomsten en uitstapjes. Iedereen kan meedoen met M25 en op die manier iets betekenen en iets goeds doen voor een ander.

 

Hoe organiseren?

Om de activiteiten te organiseren kun je doorgaans het beste contact opnemen met instellingen en organisaties uit jouw eigen omgeving die zich inzetten voor mensen het moeilijk hebben. Hierbij kun je denken aan de voedselbank, het Leger des Heils, een opvanghuis voor dak- en thuislozen,  een ziekenhuis of verzorgingshuis.  Overleg met de instelling of organisatie hoe je als jongeren een concrete bijdrage kunt leveren aan hun werk, wat je voor hen kunt doen. Bereid vervolgens in overleg met hen een activiteit voor, waarbij de jongeren echt aan de slag gaan als vrijwilliger. Hierdoor zullen zelf ervaren hoe het is om iets te doen voor een ander en hoe belangrijk hun inzet voor anderen kan zijn.

M25 is voor jongeren en door jongeren, uiteraard begeleid en ondersteund door volwassen vrijwilligers. Daardoor is er voldoende ruimte voor de ideeën en plannen van de jongeren zelf, waarbij er door de begeleiders voor wordt gezorgd dat het contact met de organisatie goed verloopt en dat de jongeren hun taak op een goede manier kunnen vervullen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt