De Zieken Bezoeken

Een avond met vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem

In deze bijeenkomst ontmoeten de jongeren medewerkers van de Zonnebloem: de voorzitter van de afdeling waar ook de plaats van parochie onder valt, een vrijwilliger en twee ‘gasten’.


“Ik vond het heel erg knap van de mensen, die hun tijd gebruiken om dat soort zaken te doen, want het is belangrijk voor de maatschappij.”
-        Mariya


Leerdoelen
De jongeren:
- beseffen hoe het is om ziek en zorgbehoevend te zijn.
- beseffen dat niet iedereen die ziek is goede verzorging krijgt.
- beseffen dat de Zonnebloem is opgericht om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk zieke mensen de verzorging krijgen die ze verdienen.
- hebben kennis over wat ‘medewerkers’ en ‘gasten’ van de Zonnebloem doen.
- hebben voor zichzelf een antwoord op de vraag of ze zelf ook vrijwilligerswerk zouden kunnen en willen doen m.b.t. het verzorgen van zieken.
 

Benodigdheden
- DVD over het werk van de Zonnebloem;
- Afspeelapparatuur (DVD-speler, laptop, TV of beamer + geluidsboxen).


Werkwijze

Vooraf
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met een aantal vragen om te beantwoorden in hun logboek:
- Ben je zelf al eens zo ziek geweest dat je echt verzorging nodig had?
- Hoe voelde je je toen?
- Werd je toen door iemand verzorgd? Door wie? Hoe voelde ’t om verzorgd te worden?
- Kijk eens op http://www.zonnebloem.nl/ en bedenk een vraag die je op de avond met mensen van de Zonnebloem zou willen stellen aan een ‘gast’ (iemand die verzorgd wordt). Bedenk vervolgens een vraag die je zou willen stellen aan een ‘vrijwilliger’ (iemand die een ‘gast’ verzorgt).

De avond met medewerkers van de Zonnebloem
1) De jongerenwerker heet de mensen van de Zonnebloem welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien.
2) De jongerenwerker nodigt de jongeren uit om zich kort voor te stellen aan de mensen van de Zonnebloem. Ze zeggen daarbij ook iets over of ze al eens zo ziek zijn geweest dat ze zorg nodig hadden, hoe dat voelde, wie er toen voor hen zorgde en hoe dat voelde.
3) De voorzitter van de afdeling van de Zonnebloem stelt zichzelf en haar medewerkers en ‘gasten’ voor. Daarna leidt deze kort het filmfragment over het werk van de Zonnebloem in.
4) Kijken naar het filmfragment.
5) Vrijwilligers en gasten vertellen over hun ervaringen met de Zonnebloem.
6) De jongeren stellen vragen aan de mensen van de Zonnebloem, o.a. de twee vragen die ze voorbereid hebben.
7) De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje waarin de jongeren de vraag beantwoorden of zij zichzelf ook ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.


Actie!
De jongeren die zich daartoe geroepen voelen gaan met een parochie-vrijwilliger mee op ziekenbezoek.

Enkele dagen na deze avond stuurt de jongerenwerker een e-mail met vraag aan de jongeren om in hun logboek te beschrijven wat ze mooi en minder mooi vonden tijdens deze avond.


“Ik begreep uit hun verhaal dat ze het fijn vinden om mensen te helpen en dat zou ik zelf ook vinden. Het lijkt me ook leuk om met mensen gewoon gezellig te praten of te gaan wandelen. Het lijkt me alleen soms vervelend als je bijvoorbeeld iemand wilt helpen, terwijl diegene dat echt niet wilt maar eigenlijk de hulp hard nodig heeft. Als ik tijd zou hebben [zou ik] misschien wel [iets voor De Zonnebloem doen]. Het lijkt me wel leuk om met mensen te praten en een spelletje te doen bijvoorbeeld. Gewoon om ervoor te zorgen dat zij ook een leuke dag hebben, dat maakt mij ook blij.”
-  Kelly

     
     
     
     
     
Susteren-Echt