De Vreemdeling Opnemen

Avond met een politieke vluchteling en een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk.

Bij deze bijeenkomst ontmoeten de jongeren een politiek vluchteling en een vrijwilliger die zich inzet voor politieke vluchtelingen. 

Leerdoelen
De jongeren:
- beseffen dat je in sommige landen je leven riskeert als je andere meningen hebt dan de regering.
- beseffen hoe het is om je eigen land te moeten ontvluchten om je leven te redden en om vreemdeling te zijn in een nieuw land.
- beseffen dat Vluchtelingenwerk is opgericht om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk politieke vluchtelingen in Nederland het thuis vinden dat ze verdienen.
- hebben kennis over wat vrijwilligers van Vluchtelingenwerk doen.
- hebben voor zichzelf een antwoord op de vraag of ze zelf ook vrijwilligerswerk zouden kunnen en willen doen m.b.t. politieke vluchtelingen.


Benodigdheden
- Boodschappen voor hapjes of volledige maaltijd volgens een klassiek recept van het land van herkomst van de vluchteling.


Werkwijze

Vooraf
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met een aantal vragen om te beantwoorden in hun logboek:
1) Ben je al eens in een ver land geweest waar je je vreemdeling voelde? Hoe voelde je je toen?
2) Waren er toen mensen die je het gevoel gaven welkom te zijn?  Wie waren dat? Hoe voelde dat?
3) Kijk eens op https://www.vluchtelingenwerk.nl/limburg/wat-wij-doen enbedenk een vraag die je op de avond aan de politieke vluchteling zou willen stellen. Bedenk ook een vraag die je zou willen stellen aan de vrijwilliger van Vluchtelingenwerk.


De avond met de politiek vluchteling en de vrijwilliger van Vluchtelingenwerk
- De politiek vluchteling en de vrijwilliger van Vluchtelingenwerk hebben vooraf de hapjes of de maaltijd ‘half-klaargemaakt’.
- De jongerenwerker heet iedereen welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien. Dan nodigt de jongerenwerker de jongeren uit om zich kort voor te stellen en iets te vertellen over hun antwoorden op de eerste twee vragen.
- De vrijwilliger van Vluchtelingenwerk stelt zich voor en vertelt kort iets over het werk en de wijze waarop het contact tot stand is gekomen met deze politieke vluchteling.
- De politieke vluchteling stelt zich voor en vertelt eerst iets over het land van herkomst en de hapjes of de maaltijd. De jongeren helpen mee bij het klaarmaken van de tafel en het eten.
- Na het voorgerecht interviewt de jongerenwerker de politieke vluchteling aan hand van vragen als: kun je iets vertellen over je land? Wanneer ben je gevlucht en waarom? Hoe was afscheid van familie en vrienden? Hoe ben je hier terecht gekomen? Hoe was het om in een Asielzoekerscentrum te zijn? Hoe ben je hier in ….. opgevangen? Voelde je je welkom? Wat zijn de grootste verschillen tussen hier en je land van herkomst? Voel je je ondertussen thuis hier of heb je heimwee? Heb je steun gehad aan Vluchtelingenwerk? Ben je vanuit jouw geloof bekend met ‘de werken van barmhartigheid’?
- Na het interview volgt de hoofdmaaltijd. Daarna stellen de jongeren de vragen die ze voorbereid hebben. 


Actie!
De vrijwilliger van Vluchtelingenwerk vraagt de jongeren wie er een keer mee op bezoek wil bij een andere politieke vluchteling.

De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje: ‘Hoe heb je vanavond beleefd’? Daarna het dessert.
Enkele dagen na deze avond stuurt de jongerenwerker een e-mail waarin de jongeren de vragen beantwoorden wat ze mooi en minder mooi vonden tijdens deze avond en of zij zichzelf ook ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt