De Naakten Kleden

Een avond met vrijwilligers van een Kledingbank.

Bij deze bijeenkomst ontmoeten de jongeren vrijwilligers van een ‘Kledingbank’ – een vrijwilligersorganisatie die kleding inzamelt voor mensen in Siberië.


Leerdoelen
De jongeren:
- beseffen hoe het is om nauwelijks (mooie) kleren te hebben.
- beseffen dat de kledingbank is opgericht om het mogelijk te maken dat mensen (bijvoorbeeld in Siberië) de kleding krijgen die ze verdienen.
- maken kennis met wat de medewerkers van de kledingbank doen.
- hebben voor zichzelf een antwoord op de vraag of ze zelf ook vrijwilligerswerk zouden kunnen en willen doen m.b.t. het inzamelen van kleding.


Werkwijze

Vooraf
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met 3 vragen om te beantwoorden in hun logboek:
1) Kijk eens op http://warmhartvoorsiberie.nl/ of http://www.stichtingsamendelen.nl.Welkevraag zou je aan een vrijwilliger van deze kledingbank willen stellen?
2) Hoe belangrijk is (mooie) kleding voor jou en waarom?
3) Hoe zou jij je voelen als je geen of nauwelijks (mooie) kleding zou hebben?

De avond met vrijwilligers van de Kledingbank
1) De jongerenwerker heet iedereen welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien.
2) De jongerenwerker nodigt allereerst de jongeren uit om zich kort voor te stellen aan de mensen van de Kledingbank. De jongeren zeggen daarbij ook iets over hun antwoorden op de vragen 2+3.
3) De vrijwilligers van de Kledingbank stellen zich voor. Daarna interviewt de jongerenwerker de vrijwilligers aan hand van vragen als:
    - Hoe bent u ertoe gekomen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?
    - Wat is de doelstelling van uw vrijwilligersorganisatie?
    - Wat zijn uw drijfveren om dit werk te doen? Hebben die iets te maken met christelijk geloof?
4) De jongeren stellen hun vraag aan de vrijwilligers.
5) De vrijwilligers leiden de jongeren rond. De jongeren krijgen te zien waar en hoe de ingezamelde kleding wordt opgeslagen. Verder krijgen ze uitleg over hoe deze kleding naar de bestemming wordt gebracht.
6) De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje waarin de jongeren de vraag beantwoorden of zij zichzelf ook ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.
7) Tenslotte vraagt een vrijwilliger aan de jongeren of ze zelf ook een kledingstuk zouden willen doneren aan de kledingbank. En dan liefst geen kledingstuk dat je toch niet meer hoeft, maar iets wat je zelf nog steeds mooi vindt en graag draagt.


Actie!
De jongeren die zich daartoe geroepen voelen, brengen (een) kledingstuk(ken) naar de Kledingbank.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt