De Hongerigen Voeden

Bezoek aan de Voedselbank en inzamelingsactie

Bij deze bijeenkomst gaan de jongeren op bezoek bij vrijwilligers van een ‘Voedselbank’ – een vrijwilligersorganisatie die voedingswaren inzamelt voor en verspreidt onder mensen die onvoldoende inkomen hebben om etenswaren te kopen. Omdat de meeste Voedselbanken ook drank en kleding inzamelen en verspreiden, zou deze bijeenkomst niet alleen kunnen illustreren hoe vrijwilligers vorm geven aan ‘de hongerigen voeden’, maar ook eventueel aan ‘de dorstigen te drinken geven’ en ‘de naakten kleden’.

Leerdoelen

De jongeren:
- beseffen hoe het is om onvoldoende inkomen te hebben om etenswaren te kunnen kopen;
- beseffen dat de Voedselbank is opgericht om het mogelijk te maken dat mensen de voeding krijgen die ze verdienen;
- hebben kennis over wat de medewerkers van de Voedselbank doen;
- hebben voor zichzelf een antwoord op de vraag of ze zelf ook vrijwilligerswerk zouden kunnen en willen doen m.b.t. het inzamelen (en verspreiden) van voedingswaren.


Werkwijze
Vooraf
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met vragen om te beantwoorden in hun logboek:

1. Kijk eens op http://www.voedselbanklimburg-zuid.nl/. Welke vraag zou je aan een vrijwilliger van deze Voedselbank willen stellen?
2. Hoe zouden mensen zich voelen als ze bij de voedselbank aankloppen?
3.  Hoe zou het zijn als jij bij de voedselbank moest aankloppen?
 

De avond met vrijwilligers van de Voedselbank
1) De jongerenwerker heet iedereen welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien.
2) De jongerenwerker nodigt allereerst de jongeren uit om zich kort voor te stellen aan de mensen van de Voedselbank. De jongeren zeggen daarbij ook iets over hun antwoorden op de vragen 2+3.
3) De vrijwilligers van de Voedselbank stellen zich voor. Daarna interviewt de jongerenwerker de vrijwilligers aan hand van vragen als:
   - Hoe bent u ertoe gekomen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?
   - Wat is de doelstelling van uw vrijwilligersorganisatie?
   - Wat zijn uw drijfveren en hebben die voor u iets te maken met christelijk geloof?
4) De jongeren stellen hun vraag aan de vrijwilligers.
5) De vrijwilligers leiden de jongeren rond. De jongeren krijgen te zien waar en hoe de ingezamelde voedingswaren wordt opgeslagen. Verder krijgen ze uitleg over hoe deze voedingswaren naar de bestemming wordt gebracht.
6) De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje waarin de jongeren de vraag beantwoorden of zij zichzelf ook ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.
7) De jongerenwerker vraagt tot slot aan de jongeren wie van hen voedingswaren in wil zamelen in de parochie.


Actie!
De jongeren die zich voor deze actie hebben aangemeld, vertellen in een viering kort iets over hun bezoek aan de Voedselbank. Ze roepen de mensen in de kerk op om houdbare voedingswaren, die ze kunnen missen, naar een bepaald adres te brengen. De jongeren halen deze voedingswaren daar dan binnen een week op en brengen deze naar de Voedselbank.


Vragen achteraf per e-mail:
- Wat vind je van mensen die bij de voedselbank komen en wat zou je hen toewensen?
- Wat vind jij ervan dat iemand zich gratis inzet voor mensen die te weinig voedsel hebben? Waarom?
- Wat was voor jou het mooiste moment van de avond?
- (Voor de jongeren die mee hebben gedaan aan de actie) Hoe vond je het om in de viering de Voedselbank onder aandacht van de mensen te brengen en voedingswaren in te zamelen? Wat deed dat met je?


“Ik vind het erg aardig en geweldig van deze mensen, er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die zich zo inzetten voor de armen in tijden van economische crisis, dit laat zien dat er ook nog écht goede mensen bestaan.”

     
     
     
     
     
Susteren-Echt