De Gevangenen Bevrijden

Schrijven voor politieke gevangenen – Amnesty International

Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten de jongeren medewerkers van ‘Amnesty International’ – een vrijwilligersorganisatie die zich wereldwijd inzet voor mensenrechten. In dit geval gaat het om inzet voor ‘gewetensgevangenen’: mensen die gevangen zitten omdat ze een andere politieke mening hebben dan de regeringsleiders van een bepaald land.

Leerdoelen
De jongeren:
- maken kennis met Amnesty International en weten waar men zich voor inzet;
- maken kennis met verschillende culturen, waarden en normen;
- ervaren dat je niet in ieder land dezelfde rechten hebt;
- leren zich te verplaatsen in iemand die gevangen zit om diens politieke mening;
- vormen een standpunt over de rechten van gewetensgevangenen en kunnen dat standpunt verwoorden en beargumenteren.

Werkwijze
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met 3 vragen om te beantwoorden in hun logboek:
1)      Kijk eens op de site van Amnesty International: www.amnesty.nl .
2)      Wat vind je ervan dat sommige mensen gevangen zitten omdat ze een andere politieke mening hebben dan de regeringsleiders?
3)      Wat zou je aan een vrijwilliger van Amnesty willen vragen over politieke gevangenen?


De avond met vrijwilligers van Amnesty International

1) De jongerenwerker heet iedereen welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien.

2) De jongerenwerker nodigt allereerst de jongeren uit om zich kort voor te stellen aan de mensen van Amnesty International.

3) De jongerenwerker bespreekt met de leerlingen de vragen die ze thuis gemaakt hebben.

4) De vrijwilligers van Amnesty International stellen zich voor. Daarna krijgen de jongeren de kans om vragen te stellen aan de vrijwilligers. De vrijwilligers leggen uit dat ‘gewetensgevangenen’ mensen zijn die in de gevangenis zitten vanwege hun politieke mening terwijl ze nooit geweld hebben gebruikt of hebben aangezet tot geweld. Amnesty vindt dat gewetensgevangenen onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. De jongerenwerker stelt ook de vraag: wat zijn uw drijfveren en hebben die voor u iets te maken met christelijk geloof?

5) Het standpuntspel ‘gevangen zitten om je politieke meningen’:

De jongerenwerker hangt drie vellen op in de ruimte waar drie standpunten op staan geschreven. De jongere gaat bij het standpunt staan waar zij of hij zich het meest bij betrokken voelt. De jongerenwerker vraagt iedere jongere om diens standpunt toe te lichten en brengt jongeren met verschillende meningen met elkaar in gesprek.

- Standpunt 1: Terecht dat je voor het uiten van sommige politieke meningen de gevangenis in moet.

- Standpunt 2: Onterecht: ieder mens heeft het recht om diens eigen politieke meningen te uiten.

- Standpunt 3: Anders…


Actie! ‘Schrijven helpt!’
Een vrijwilliger van Amnesty vertelt over hun blad ‘wordt vervolgd’ waar o.a. beschrijvingen in staan van politieke gevangenen in allerlei landen met daaronder het adres van de regering. Amnesty wil graag zoveel mogelijk politieke gevangenen onder de aandacht brengen van regeringsleiders. De vrijwilliger nodigt de jongeren uit om thuis een brief te schrijven aan een regeringsleider om een politieke gevangene vrij te pleiten.

De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje waarbij de jongeren de vraag beantwoorden of zij zichzelf ook ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt