De Gevangenen Bezoeken

Bezoek aan jongeren in de justitiële jeugdzorg

Mocht je met een groep jongeren een bezoek willen brengen aan een justitiële jeugdzorginstelling, dan kun je contact opnemen met pastor Aafke Vermeijden van de justitiële jeugdzorg in Cadier & Keer (email). Zij zal dan met je overleggen wat er mogelijk is.

Tijdens de pilot-fase van dit project werd er gewerkt volgens de onderstaande creatieve werkwijze, bedacht en uitgevoerd door Carolien Mulder-Leers ( http://www.studiosay.nl/)


Leerdoel
- De jongeren verplaatsen zich in elkaars levenssituatie en ervaren medegevoel met elkaar vanuit een houding van gelijkwaardigheid.
 

“Mijn mooiste indruk was dat de jongeren mij eigenlijk stuk voor stuk enorm leuke mensen leken en enorm gezellig waren (tegen mijn verwachtingen in)!
Ik hoop dat de ogen van alle andere mensen net zo zullen worden geopend als de jongeren bij mij hebben gedaan! Ik hoop dat de rest van Nederland zal beseffen dat dit gewone hele leuke kinderen zijn!”
-        Laurence 


Benodigdheden
- Filmpje Ali B op volle toeren (Nina ft. Armand) http://www.youtube.com/watch?v=B0XNMLCGQQQ
- Afspeel apparatuur, tv of beamer; flip-over, dikke stift, papier en pen voor deelnemers.
- Instrumentale rapbeat (http://www.youtube.com/watch?v=R6jk-3h32K8)


Werkwijze
Muziek – de jongeren gaan samen een rap maken. Duur: maximaal 90 minuten

1. De jongeren ontmoeten elkaar in een ruimte en krijgen wat te drinken.
2. De begeleider geeft een korte inleiding over de bijeenkomst.
3. De jongeren krijgen het filmpje ‘Ali B op volle toeren’ te zien.
4. De begeleider verzamelt reacties van de jongeren op de flip-over.
5. De begeleider presenteert een zelfgemaakte raptekst aan de deelnemers (om het ijs te breken).
6. De jongeren worden in 5 groepjes gedeeld. Elk groepje bestaat uit twee jongeren ‘van binnen’ en twee jongeren ‘van buiten’.

Ieder groepje krijgt één volwassen begeleider toegewezen.

- De begeleider stimuleert de jongeren om een gezamenlijk onderwerp te kiezen met als uitgangspunt ‘te min zijn’. Denk aan: ‘Is wat ik doe wel goed genoeg?’, ‘Word ik beoordeeld op mijn skills of hoe ik er uitzie’?, ‘Ben ik soms waardeloos?’, ‘Je hoeft niet van mij te houden, ik hou wel van mezelf’. ‘Niemand is zonder fouten’.

- Vervolgens stimuleert de begeleider de jongeren om samen een raptekst te maken van acht regels waarbij het gekozen onderwerp het uitgangspunt is.


- Stap 1(10 minuten)
Iedereen bedenkt twee regels die gaan over je eigen ervaring ten aanzien van het onderwerp. Dat mag van alles zijn! Bijvoorbeeld:    - Ben ik te min omdat mijn huidskleur anders is dan die van jou?
   - Ben ik te min omdat ik het leven niet zo leef zoals jij dat doet?

- Stap 2(5 minuten)
Lees aan elkaar de twee regels voor en bespreek met elkaar of de teksten misschien op elkaar lijken.

- Stap 3(15 minuten)
Plak de regels die jullie geschreven hebben aan elkaar. Om het makkelijker te maken kun je de teksten op elkaar laten rijmen en/of een beetje veranderen. Wanneer je uitgaat van bovenstaande regels kun je er bijvoorbeeld het volgende van maken:
    - Ben ik te min omdat mijn huidskleur anders is dan die van jou?
    - Ben ik te min omdat ik het leven niet zo leef als jij dat doen zou?
    - Stap 4(5 minuten): Schrijf de tekst die jullie gemaakt hebben op een wit vel.
    - Stap 5(5 minuten): Oefen met elkaar de tekst.


7. De jongeren presenteren/tonen per groepje hun gemaakte lied aan elkaar.
8. Afsluiting: de aanwezigen vertellen om beurt hoe ze de avond ervaren hebben.


De dag na deze bijeenkomst kregen de MaS-jongeren een e-mail van de begeleider met de vraag om een vragenlijst in te vullen en terug te mailen. Hieronder de vragenlijst met antwoorden die jongeren gaven:

 

Ik

Jij

Hoe heb je de rap met de jongeren ervaren?

Ik vond het heel erg leuk om te doen, bij ons in het groepje is heel veel verteld door beide, en dat was erg leuk. In de rap kwamen dingen die je niet wist naar voren, en buiten de rap is er ook veel verteld waardoor je elkaar leerde kennen op een makkelijke manier.

Hoe denk je dat zij de rap ervaren hebben?

Ik denk dat zij het ook wel leuk vonden om te doen, maar wel in het begin spannend en misschien nadenkend wat de grens is wat ze wel en niet wilde vertellen. Misschien een beetje spannend dus van te voren, maar achteraf leuk.

Vond je het prettig om met deze jongeren samen te werken en waarom?

Ja best wel, In het begin vond ik het wel een beetje eng, maar achteraf waren ze wel heel aardig.

 

 

 

Hoe denk je dat zij zichzelf zien?

Ik kreeg de indruk dat ze zelf wel heel erg het gevoel hadden dat ze onterecht een stempel op krijgen gedrukt wanneer ze straks weer naar het gewone leven gaan; dat straks iedereen een negatief vooroordeel over ze zal hebben omdat ze nu in de gesloten jeugdzorg afdeling van de jeugdgevangenis zitten, terwijl de meesten van hen er alleen zijn voor hun eigen veiligheid en bescherming en niet omdat ze criminelen of iets dergelijks zijn.

Hoe zou het zijn als jij in de situatie van de jongeren zou zitten?

Ik zou er in het begin niet tegen kunnen zo afgesloten te zijn van de buitenwereld, en dingen afleren die je eerst gewent was zodat je meer mag gaan doen bv sporten. Dat lijkt me erg lastig, ineens alles stoppen. Ik zou familie erg missen maar ook bv sporten lijkt me moeilijk om mee te stoppen. Maar aan de andere kant is het ook wel goed voor je om bij jezelf te komen.

Denk je dat ze met jou zouden willen ruilen en waarom?

Ik denk het wel want ik heb veel meer vrijheid dan zij hebben

Had je medelijden met de jongeren?

Ik had wel een beetje medelijden met de jongeren ja. Ik vond het verschrikkelijk voor ze dat ze zo beperkt werden in bepaalde dingen terwijl ze zelf niks fout hadden gedaan. Maar aan de andere kant ben ik ook wel blij voor ze dat ze toch wel goed worden opgevangen en beschermd! 

Denk je dat deze jongeren evenveel kans hebben op een normaal leven als jij?

Op lange termijn wel want zij zijn gewoon eerder volwassen geworden door wat ze al weten, meegemaakt hebben en al meer ondervonden hebben wat ze belangrijk vinden denk ik. En iedereen wordt volwassen dus als ze graag een normaal leven willen hebben zouden ze dat kunnen bereiken.

Wat is je mooiste ervaring van deze dag?

Mijn mooiste indruk was dat de jongeren mij eigenlijk stuk voor stuk enorm leuke mensen leken en enorm gezellig waren (tegen mijn verwachtingen in)!

Ik hoop dat de ogen van alle anderen mensen net zo zullen worden geopend als de jongeren bij mij hebben gedaan!

Wat zou je de ander toewensen?

Gelukkig worden en dat zij en mensen er omheen kunnen accepteren wat er is gebeurd

 

Actie!
Schrijf een kaartje aan (één van) de jongeren die je hebt bezocht waarin je vertelt hoe je de avond hebt beleefd.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt