De Dorstigen te Drinken Geven

Vastenaktie: schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden

Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten de jongeren medewerkers van ‘Vastenaktie’ – een vrijwilligersorganisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. Het Katholieke geloof vormt de inspiratiebron voor Vastenaktie. Ieder mens telt. Waarden als respect, rechtvaardigheid, naastenliefde en solidariteit zijn de belangrijkste uitgangspunten. Tijdens de vastentijd komen deze waarden tot uiting in de Vastenaktiecampagne. In deze periode laat Vastenaktie samen met duizenden Nederlanders zien dat ‘ontwikkelingslanden’ ook onze zorg zijn. Vanavond vertellen vrijwilligers van Vastenaktie over mensen in landen als de Filippijnen en Ethiopië waar mensen geen schoon drinkwater hebben. Vastenaktie voert campagne om deze mensen te helpen om aan schoon drinkwater te komen door waterputten te bouwen.


Leerdoelen 
De jongeren:
- maken kennis met culturen van landen in het verre buitenland;
- maken kennis met mondiale verschillen tussen armoede en welvaart;
- leren dat het niet vanzelfsprekend is om schoon drinkwater te hebben;
- leren zich te verplaatsen in een ander die geen schoon drinkwater heeft;
- maken kennis met Vastenaktie en haar (waterput)projecten;
- kunnen een aantal voorbeelden noemen van vormen van ontwikkelingshulp;
- vormen een standpunt over ontwikkelingshulp en kunnen dat verwoorden en beargumenteren.
 

Werkwijze
De jongeren hebben vooraf een e-mail gekregen met 3 vragen om te beantwoorden in hun logboek:
1. Kijk eens op de site van Vastenaktie: www.vastenaktie.nl . Welkevraag zou je aan een vrijwilliger van Vastenaktie willen stellen?
2. Wij zijn geboren in het rijke westen. Als we in Afrika of Latijns-Amerika geboren waren? Waren we dan even gelukkig als nu
3. Ken je mensen die geen schoon drinkwater hebben? Hoe zou jij dat vinden?

De avond met vrijwilligers van Vastenaktie
1) De jongerenwerker heet iedereen welkom en vertelt kort hoe de avond eruit gaat zien.
2) De jongerenwerker nodigt allereerst de jongeren uit om zich kort voor te stellen.
3) De jongerenwerker bespreekt met de jongeren de tweede en derde vraag die ze thuis gemaakt hebben.
4) De vrijwilligers van Vastenaktie stellen zich voor en vertellen over Vastenaktie en haar waterputprojecten.
5) Daarna krijgen de jongeren de kans om vragen te stellen aan de vrijwilligers.
6)De jongerenwerker hangt vier vellen op in de ruimte. Op ieder vel staat een standpunt over ontwikkelingshulp. De jongerenwerker vraagt de jongeren te gaan staan bij het standpunt waar zij zich het meest bij betrokken voelen. Daarna vraagt de jongerenwerker iedere jongere om diens standpunt toe te lichten en brengt hij/zij jongeren met verschillende standpunten met elkaar in gesprek.

    - Het westen hoeft de derde wereldlanden niet te ondersteunen want de armen zullen altijd arm blijven.
    - Het westen is rijk en bevoorrecht. Ik vind dat het verplicht is andere landen te helpen.
    - Iedereen moet gewoon maar voor zichzelf en zijn naasten zorgen.
    - Anders…

De jongerenwerker sluit de avond af met een rondje waarbij de jongeren vertellen hoe ze de avond hebben beleefd en of zij zichzelf ooit dit soort vrijwilligerswerk zien doen.
 

Actie!
Voor ons is niet alleen schoon drinkwater vanzelfsprekend, de meeste jongeren kopen en drinken ook (zeer) geregeld frisdrank. De jongeren krijgen de opdracht om in hun logboek een week lang bij te houden wat zij aan frisdrank kopen en drinken. De week daarna ‘vasten’ ze door bewust geen frisdrank te kopen en drinken. Het bedrag dat ze die week hebben uitgespaard door te vasten doneren ze aan Vastenaktie.
 

Terugblik
In de week na deze bijeenkomst stuurt de jongerenwerker de jongeren een e-mail met de volgende vragen:
- Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt tijdens de avond met Vastenaktie?
- Wat vind je van het werk dat deze mensen doen? Vind je ontwikkelingshulp zinvol? Waarom (niet)?

     
     
     
     
     
Susteren-Echt