Creatieve Slotbijeenkomst

Leerdoelen
De leerlingen verwerken en uiten de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens de bezoeken, de gesprekken en de acties. Centraal hierbij staat de verinnerlijking van de waarde compassie.

 

Benodigdheden
7 x A2 wit karton, kranten, A4 wit papier, potloden, post-its, scharen, Pritt-stiften, 8x zwarte Permanent markers (merk Eddington).

Werkwijze
Neem de 7 grote vellen papier, schrijf op elk vel één van de zeven barmhartigheidwerken en hang deze vellen op in de ruimte.


Opdracht post-its
- Leg uit: ‘Tijdens de MaS ben je bezig geweest met maatschappelijke inzet voor bepaalde groeperingen: jeugdige en politieke gevangenen, overledenen, mensen die te weinig voedsel, drinken of kleding hebben, zieken en politieke vluchtelingen. Je ziet hier vellen hangen met daarop steeds 1 van deze groeperingen. Denk nog eens terug aan de bijeenkomsten rond deze groepering. Schrijf dan op post-its iets over wat je is bijgebleven, wat je heeft geraakt en plak je post-its op de betreffende vellen’.

- Op deze manier ontstaat er per vel een mind-map over het betreffende barmhartigheidwerk. De jongerenwerker bespreekt deze mind-maps achtereenvolgens met de jongeren.


Opdracht collage maken
- ‘Bansky, een grafitti artiest, maakt ‘maatschappij kritische’ graffiti. Graffiti wordt ook Stencil art genoemd en is bedoeld om mensen aan het denken te zetten. Bansky doet dit door het maken van zwart/wit prints die hij op muren plakt en er vervolgens met een spuitbus woorden of andere afbeeldingen bij te zetten.

- Ontwerp bij een van de thema’s een afbeelding, of zoek in kranten naar afbeeldingen die passen bij dit thema. Je kunt ook een woord of tekst gebruiken, of zelf ontwerpen. TIP: Gebruik graffiti letters.

- Leg de afbeeldingen en teksten op een stuk karton zodat er een bord ontstaat met afbeeldingen en tekst welke volgens jou passen bij dit onderwerp.  Het bord laat zien wat je heeft geraakt, waar je niet eerder over na had gedacht, of wat je anders heeft doen nadenken over onze maatschappij.

TIP: Voer deze opdracht uit in een groepje.

- De jongeren presenteren hun collages aan elkaar.

- Ter afsluiting leest de jongerenwerker de Bijbelteksten voor over de zeven werken van barmhartigheid (zie startavond).

 

“Wat mij heel erg heeft geraakt is om te zien hoeveel mensen er zijn die vrijwillig iets voor anderen doen (bijvoorbeeld de Zonnebloem, de Voedselbank enz.). Ik vond het mooi om te zien hoe die mensen vrije tijd staken in iets om anderen te helpen die het minder goed hebben.”

     
     
     
     
     
Susteren-Echt