Pastoraat Woonwagenbewoners

Pastoraat aan woonwagenbewoners, Sinti en Roma in het bisdom Roermond

 

Diocesane commissie woonwagenpastoraat, info via Hub Vossen.


Woonwagenpastor voor Maastricht-Heuvelland: diaken Will Houben 

Heerlen/Parkstad: Wiel Daemen

Sittard- Geleen: pater Martin de Korte

Intermediair voor Sinti/Roma in Westelijke Mijnstreek 

Noord- en Midden Limburg: vacant

     
     
     
     
     
Susteren-Echt