Over Dakloze Asielzoekers

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrief Shelter met daarin alles over vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, illegalen. Deze nieuwsbrief is een uitgave van VLot, Leger des Heils, Dienst Kerk en Samenleving bisdom en Wereldwijd. Deze hebben het initiatief genomen om in Zuid-Limburg shelters op te richten, waar dakloze asielzoekers worden opgevangen en bad, bed, brood en begeleiding zullen krijgen. Deze nieuwsbrief informeert u regelmatig over nieuws, portretten van shelterklanten en geeft vrijmoedig commentaar.

Een overzicht van alle nieuwsbrieven en meer informatie over VLot vindt u hier.

 

omschrijvende tekst linkerfoto

Ook Raad Onderbanken steunt motie
omschrijvende tekst rechterfoto

nog een portret van een Shelterklant

nieuws        portret        commentaar

 

Laveren tussen open hart, gezond verstand en politiek 

Binnen een week verwachten de initiatiefnemers van shelters in Zuid-Limburg beslissende stappen te zetten voor de oprichting van de eerste shelter in deze regio. 
naar artikel >
 

Snel nieuws over bad, bed en brood

In de tweede uitgave van deze nieuwsbrief Shelter: Nour, portret van een shelterklant, de motie van de gemeente Onderbanken en een sombere bespiegeling over de gevolgen van de kabinetsplannen BBB.
naar artikel >
 

Portret Nour

Lange tijd dacht ik het te redden met mijn uitgebreid netwerk, maar na twee en half jaar moest ik toegeven ‘het gaat niet meer’ en moest ik een beroep doen op VLot.   
naar artikel >
 

Onderbanken steunt met motie shelters voor Zuid-Limburg 

In een breed gedragen motie heeft de Raad van de gemeente Onderbanken steun uitgesproken voor het behoud van shelters in Zuid-Limburg. 
naar artikel >
 

Wat als kabinet volhardt in onzalig plan BBB

Wat als VLot door de nieuwe voorstellen van het kabinet voor brood, bed en bad dit niet verder kan of mag doen? Daar is weinig fantasie voor nodig. Je hebt dan wel rechten maar je kunt die niet realiseren.  
naar artikel >
 

'Zij die ons nabij zijn', bittere poëzie

Zij die ons het meest nabij zijn schreeuwen het uit: Zijn jullie dan blind?
naar artikel >
 

nieuws pictogram

Laveren tussen open hart,

gezond verstand en politiek

Aarzelende stappen op weg naar eerste shelter 

Binnen een week verwachten de initiatiefnemers van shelters in Zuid-Limburg beslissende stappen te zetten voor de oprichting van de eerste shelter. Om allerlaatste onderhandelingen niet te frustreren vinden zij het onverstandig nu al plaats en datum te noemen. Gesprekken tot nu toe zijn gevoerd 'vanuit het hart'. Als ook de lokale politiek zich achter het plan schaart staat niets de komst van deze eerste shelter in de weg. Nieuws hierover in de volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

 

 

Onderbanken steunt met motie shelters voor Zuid-Limburg nieuws pictogram

Grote meerderheid steunt motie van PRO-fractie  

 

En dan komt de fatale klap …pictogram portret

Lange tijd dacht ik het te redden met mijn uitgebreid netwerk, maar na twee en half jaar moest ik toegeven ‘het gaat niet meer’.

Portret 2 van een shelterklant: Nour 

Ik ben Nour en kom uit het dorpje Pamlap in Guinee, dichtbij de grens met Sierra Leone. Tot mijn 18de verliep mijn leven vrij zorgeloos. Na een inval van de rebellen uit Sierra Leone en het platbranden van mijn dorp, vluchtte ik in 2001 als verstekeling aan boord van een vrachtschip naar Nederland. Hoewel ik geen asielvergunning kreeg – de IND geloofde mij niet- had ik tot 2011 geen slecht leven in Nederland. Ik woonde samen met mijn vriendin. De laatste jaren werd zij ziek, ik verzorgde haar, deed de boodschappen. Tot op een slechte avond de vreemdelingenpolitie aan de deur klopt. Hoe komen zij aan mijn adres? Die vraag heb ik mij vaak gesteld. Enfin, na 11 maanden (!) vreemdelingenbewaring mag ik terug naar huis. Dat duurt echter niet lang. Zij overlijdt en haar tweelingbroer (een echte racist) zet mij uit het huis met 150 euro leefgeld als een soort oprotpremie. Illegaal en niets op juridisch vlak geregeld met mijn vriendin. Stom, maar niet bij stil gestaan! Gelukkig heb ik een goed netwerk van allemaal vriendinnen en vrienden. Bij twee van mij vrienden kan ik terecht voor eten en slapen. Mijn contactpersoon bij VLot vraagt mij regelmatig hoe ik het redt zonder vast adres en geld om van te leven. Het lukt wel is steevast mijn antwoord. 
Dan komt de fatale klap: een automobilist die vindt dat ik hem hinder met mijn fiets stapt uit zijn auto en slaat met een forse klap vijf tanden uit mijn gebit roepend ‘man ga terug naar je eigen land’. Ongeveer in dezelfde tijd beginnen mijn twee vrienden moeilijk te doen over mijn opvang. Een avond kom ik voor gesloten deur en zie ik mij genoodzaakt tot de morgen aanbreekt in Zuid-Limburg rond te fietsen. Op dat moment weet ik: ze willen van mij af. Voor de eerste keer moet ik VLot om hulp vragen want ik red het niet meer. Ik krijg niet alleen een kamer, maar ze helpen mij ook bij doen van aangifte en regelen een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Met behulp van het geld kan ik een gebit laten maken en kan ik weer vrijwel normaal eten. Ook dienen zij –overigens tevergeefs- een klacht in bij de politie als die niets doet om de dader op te sporen aan de hand van het door mij opgegeven kenteken van de auto in kwestie. 
Lange tijd dacht ik het te redden met mijn uitgebreid netwerk, maar na twee en half jaar moest ik toegeven ‘het gaat niet meer’ en moest ik een beroep doen op VLot. Bij mijn kennissen/vriendinnen kan ik nog altijd terecht, maar ze zijn erg opgelucht dat VLot er is. Ze maakten zich steeds meer zorgen om mij. Er is ook bij hen een last van de schouders gevallen. 

 

 

Wat als kabinet volhardt

in onzalig plan pictogram commentaar

  

 
De gang naar de rechter als sluitstuk van een procedure om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen is een grondrecht, ook voor de vluchteling die zijn eerste asielverzoek niet gehonoreerd krijgt. Uit landelijk onderzoek en onder klanten van VLot blijkt dat bij nieuwe aanvragen tot verblijf 20 tot 30 % alsnog gehonoreerd wordt met een status. Dit kan enerzijds door de hernieuwde inzet van de advocaat, anderzijds door de begeleiding van organisatie als VLot in het opsporen van documenten, het onderzoek naar de achtergrond van de feiten en het motiveren van de klant om zelf actief te zijn.
Maar daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst een veilig onderdak en eten om met de nodige rust deze stappen te zetten. Daarnaast moet de klant kunnen beschikken over voldoende middelen om reiskosten naar de advocaat te betalen, om contact op te nemen met familie en voor het versturen van documenten (al gauw honderden euro’s). Dat geldt ook voor de legeskosten, administratiekosten die de overheid in rekening brengt. Een nieuwe asielvergunning is weliswaar gratis, maar dat geldt niet voor een reguliere aanvraag. Enkele voorbeelden: een vergunning om bij familie of gezinslid te verblijven kost 230 euro; een vergunning op medische gronden of voor medische behandeling kost 972 euro, en een vergunning op grond van schrijnendheid (je vraagt de staatssecretaris om van de gangbare regels af te wijken) ook 972 euro. Dat zijn bedragen per persoon, voor kinderen geldt een gereduceerd tarief.
Deze legeskosten, de reiskosten, en de griffiegelden (kosten voor het procederen bij de rechtbank) worden in de regel betaald door VLot, een enkele keer gebeurt dat in de vorm van een lening die bij positief resultaat moet worden terugbetaald. Denk hierbij op jaarbasis al gauw aan een bedrag van ongeveer tot tienduizend euro. Wat als VLot door de nieuwe voorstellen van het kabinet voor brood, bed en bad dit niet verder kan of mag doen? Daar is weinig fantasie voor nodig. Je hebt dan wel rechten maar je kunt die niet realiseren.
 

 

Zij die ons nabij zijn pictogram commentaarZij die ons het meest nabij zijn schreeuwen het uit :


Zijn jullie dan blind?
Gevangen in rechtlijnigheid.
Zie dan de ogen dichtgeplakt.
Ruik de bittere geur van het chloor,
Luister dan de angst voor een volgende inslag,
Voel het druipend bloed van het onthoofde hoofd.
Proef de smaak van de zilte zee,
De zee die niet gedeeld mag worden,
Afgeschermd met hoge hekken,
Afgeschermd voor de schraalheid van de armoede,
de honger naar eten en geborgenheid, 
in immense vluchtelingenkampen.


 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt