Open Brief aan Kabinet over Opvang Vluchtelingen

“Het kabinet Rutte III moet op korte termijn met voorstellen komen voor een menswaardige opvang van vluchtelingen, waarin de rechten van migranten, de zorg en verbondenheid voor nieuwkomers en de ontmoetingscultuur centraal staan.” Dat schrijft een groot aantal katholieke maatschappelijke organisaties in een open brief aan de regering en de Tweede Kamer. De brief, die mede ondertekend is door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond, is dit weekend gepubliceerd bij gelegenheid van de ‘Werelddag voor migranten’. 

Tijdens deze dag (zondag 14 januari) wordt in de katholieke kerk over de hele wereld aandacht gevraagd voor de positie van vluchtelingen en migranten. De dag is een initiatief van paus Franciscus. Volgens de Nederlandse katholieke organisaties schept het kabinet Rutte III in het regeerakkoord hoge verwachtingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. De organisaties zijn benieuwd naar de plannen van het kabinet, zo schrijven ze. Volgens hen zullen die onder meer moeten leiden “tot extra inspanningen om de grondoorzaken van gedwongen migratie, vooral in Afrika, weg te nemen, zodat migratie weer een optie kan worden in plaats van een acute noodzaak”.
 
In hun open brief spreken de organisaties met name de twee christelijke partijen in het kabinet (CDA en Christenunie) aan. “De nieuwe regering Rutte III wijdt in het coalitieakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” liefst vijf pagina’s aan migratie en asiel en aan ontwikkeling en humanitaire hulp. Het is een compromis tussen vier partijen, waaronder twee met een duidelijke Christelijke signatuur, die bekend zijn met de Bijbelse opdracht (zoals bijvoorbeeld geformuleerd in Leviticus 19) om de vreemde te herbergen en zich in te zetten voor mensen die op de vlucht geslagen zijn. Dat schept hoge verwachtingen, maar uit de nadere uitwerking zal moeten blijken of we inderdaad “vertrouwen in de toekomst” mogen hebben,” aldus de open brief, die een “moreel appel” aan de regering en het parlement wil zijn. 
 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt