Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje December

Hieronder vindt u de december-nieuwsbrief van SchuldHulpMaatje Nederland. Wilt u meer informatie over SchuldHulpMaatje, kijk dan op de landelijke website. Een overzicht van de projecten en contactpersonen  in Limburg vindt u hier.

VOORWOORD
We staan op de drempel van een nieuw jaar. Een moment waarop  je achterom kijkt, maar ook vooruit blikt.
De blik terug stemt ons dankbaar. Overal in het land waren maatjes actief om mensen behulpzaam te zijn met hun financiën. Ook onze nieuwe website eerstehulpbijschulden.nl zette mensen in beweging om tijdig hun financiën op orde te gaan brengen. Met de extra subsidie van de overheid en het Skanfonds zijn we in staat om volgend jaar ons netwerk versneld uit te breiden, waardoor we nog meer mensen kunnen bereiken. We mogen dankbaar, maar ook trots zijn op het vertrouwen dat de overheid en het Skanfonds ons schenken.  

In de onbaatzuchtige hulp van een maatje zie ik het beeld van de kerstboodschap. Christus die naar de wereld kwam om ons een liefdevolle en reddende hand toe te steken. De mensheid is nog steeds in nood. 
Maar namens Hem en met Zijn hulp, mogen wij nu die hand uitsteken en mensen omhoog trekken uit het moeras. Ik moet denken aan de Bijbeltekst 2 Corinthiërs 3 vers 18 waar staat dat wij spiegels zijn die het schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Helaas blijft het bieden van hulp nodig. Een nieuwsbericht van deze maand meldde dat dagelijks vijf mensen zich van het leven beroven. Financiële uitzichtloosheid blijkt in veel gevallen de achterliggende reden te zijn van deze wanhoopsdaad. Dit hartverscheurende nieuws maakt duidelijk hoe belangrijk SchuldHulpMaatjes zijn. Zij brengen nieuwe hoop en perspectief bij mensen die geen uitweg meer zien. Hartelijk dank voor uw inzet om hun werk mogelijk te maken. Ook in 2015. Het is van onschatbare waarde. Ik wens u daarbij Gods kracht en wijsheid toe. Een gezegend kerstfeest.

Peter Rijsdijk
Directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland


SCHULDHULPMAATJE VERSTERKT GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID
In opdracht van het ministerie van SZW schreef Bureau Bartels het rapport Gemeentelijk schulden- en armoedebeleid. 
Het rapport geeft inzicht in de wijze waarop gemeenten invulling geven, of willen gaan geven aan het armoede- en schuldenbeleid. Uit de rapportage blijkt dat samenwerking met SchuldHulpMaatje daarbij beslist van toegevoegde kan zijn. 
In de handreiking, die je hier kunt downloaden, vind je praktisch advies hoe je hierover in gesprek kunt gaan met de gemeente.

Het rapport van Bureau Bartels vind je hier

Download ook onze nieuwe brochure voor gemeenten


JAN DE VRIES VRIJWILLIGER VAN HET JAAR IN ZOETERMEER
Met een zilveren VIP speld werd Jan de Vries, coördinator en bestuurslid in Zoetermeer, op 1 december onderscheiden met de jaarlijkse vrijwilligersprijs in zijn gemeente. Thema van de verkiezing was ‘kwaliteit’. 

De werkwijze van SchuldHulpMaatje in Zoetermeer en de invulling van de rol van Jan de Vries onderscheiden zich hiermee, zo was het oordeel van de jury. Als gevolg van de vrijwilligersprijs en de positieve aandacht die dat oplevert, meldden zich de week erna 15 nieuwe vrijwilligers die maatje willen worden. Zij zijn bijzonder welkom want de huidige maatjes kunnen de hulpvragen in Zoetermeer 
nauwelijks aan.   


 


NIEUWE VRIJWILLIGER EDUCATIEWERKGROEP GEZOCHT
De werkgroep Educatie heeft versterking nodig. Misschien iets voor jou om je hiervoor in zetten? De werkgroep Educatie is de denktank waarin deskundige vrijwilligers meedenken over de educatie en het werkmateriaal voor de vrijwilligers bij SchuldHulpMaatje
Lees meer


VEREENVOUDIGING BESLAGVRIJE VOET
Het kabinet neemt maatregelen om het bestaansminimum van mensen met een laag inkomen beter te beschermen, zodat zij niet in de schulden raken of hun schulden verergeren. 
Daarom kiest het kabinet voor het vereenvoudigen van de beslagvrije voet en het verbreden van het beslagregister.
Lees meer

 

INSPIRATIEDAG IN MUSEUM CATHARIJNECONVENT
Op 31 januari organiseert het Skanfonds de Inspiratiedag Omzien naar elkaar, over katholiek sociaal denken èn doen. Deze ‘diaconale dag’ is gerelateerd aan de tentoonstelling Ik geef om jou in het museum Catharijneconvent. Gastsprekers zijn bisschop de Korte en de katholiek hoogleraar theologie prof. Erik Borgman. Belangstelling?

Lees de uitnodigingprogrammaaanmeldingsformulier.


SCHULDHULPMAATJE IN DE PERS
De pers blijft belangstelling tonen voor SchuldHulpMaatje. Het Reformatorisch Dagblad van 4 december publiceerde een interview met maatje Wim Aanen en zijn hulpvraagster uit Dordrecht. Helaas kunnen we het artikel niet publiceren. Wie een abonnement heeft op de digikrant van het RD kan het volledige artikel wel lezen.

Lees het artikel


GEBEDSPUNTEN
Willen jullie bidden voor de volgende onderwerpen:
·         Wijsheid voor maatjes, die trouw op pad zijn met hulpvragers in financiële nood
·         Mensen in financiële nood die zich letterlijk van het leven willen beroven vanwege financiële zorgen. Dat men tijdig om hulp durft te  vragen zodat we kunnen helpen dit te voorkomen
·         De voorgenomen uitbreidingen van het SchuldHulpMaatje netwerk: het ontsluiten van meer dan 30 nieuwe SchuldHulpMaatje plaatsen in 2015


DANKPUNTEN
We mogen danken voor de volgende onderwerpen:
·         Alle mensen die we in 2014 mochten helpen
·         Op 1 januari 2015 gaan we officieel verder als sterk netwerk: de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Wie graag gebed wil voor specifieke zaken in zijn plaats, kan deze laten opnemen in de gebedsbrief. Stuur je gebedspunt door naar info@schuldhulpmaatje.nl


SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze nieuwsbrief is een product van SchuldHulpMaatje

Voor meer informatie: www.SchuldHulpMaatje.nl

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt