Armoede Onderzoek 2016

Gemeld kan worden dat de bijdrage van kerken aan armoedebestrijding fors toeneemt. Uit het Armoedeonderzoek 2016 blijkt dat een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland een steeds grotere bijdrage leveren om te komen tot oplossingen. Ook in Limburg zien we vanuit de Dienst Kerk en Samenleving deze tendensen. Steeds meer pastores worden regelmatig geconfronteerd met mensen die bij hen aan de deur staan. Vaak gaat het dan om mensen die met enorme financiele problemen zitten. Dreigende huisuitzettingen, afsluiten van nutsvoorzieningen, geen geld om aan het eind van de maand nog eten te kopen. Ook bij de voedselbanken zien we een groeiende groep mensen aankloppen. Sociale en diaconale fondsen zien de aanvragen drastisch groeien.

Uit het onderzoek van 2015 bleek dat in Nederland de kerken meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding besteed hebben. Duizelingwekkende cijfers! Waarbij het gaat om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of van nutsvoorzieningen worden afgesloten. Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit financiƫle giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

Alle onderzoeksgegevens zijn Meer gegevens zijn te vinden op www.knooppuntkerkenarmoede.nl . Samen met de Dienst Kerk en Samenleving kan ook gekeken worden hoe de situatie voor de lokale gemeente er uit ziet om zo ook te kijken hoe parochies samen met eventueel een Franciscusgroep en Vincentiusvereniging van betekenis kunnen zijn. In een viertal gemeentes zijn de kerken ook al nauw betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. Een kerkelijk project waar vrijwilligers mensen begeleiden in het vinden van uitwegen uit de finaciele problemen. Meer informatie over SchuldHulpMaatje is o.a. te vinden op www.schuldhulpmaatje.nl. De website van het SchuldHulpMaatje project in Heerlen en Kerkrade laat ook uitdrukkelijk zien hoe zij werken, www.shmparkstad.nl .

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Dienst Kerk en Samenleving, 06 24488442 of dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt