Bloempje voor het goede doel wint Dr. Poelsprijs
2019-05-22 04:34:04

Het project ‘Bloempje voor het Goede Doel’ uit Geleen heeft de Dr. Poelsprijs 2019 gewonnen. Dit is woensdag 22 mei in Abdij Rolduc bekend gemaakt. Gouverneur Theo Bovens en bisschop Harrie Smeets reikten vervolgens de prijs uit. 

lees verder


Kardinaal Turkson spreekt op landelijke caritasdag
2019-02-19 05:25:07

De Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kardinaal Peter Turkson spreekt dan over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hij is het hoofd van het Vaticaanse dicasterie (soort ministerie) voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling.

lees verder


Inschrijving Dr. Poelsprijs 2019 geopend
2018-10-04 02:09:00

De inschrijving voor de Dr. Poelsprijs 2019 is geopend. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een kleinschalig project in Limburg dat zich op sociaal en diaconaal vlak weet te onderscheiden. Parochies en andere instanties kunnen tot 31 december projecten indienen.

lees verder


column woonwagenpastoraat
2018-06-19 07:35:13
lees verder


Jaarverslag 2017
2018-05-02 10:51:56

De Dienst Kerk en Samenleving (DKS) heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Hieronder kunt u het verslag downloaden en lezen hoe de DKS Dienstbaar is aan Kwaliteit van Samenleven.

lees verder


Drie boeken die nieuwe inspiratie geven!
2018-03-14 04:58:57

In de afgelopen maand zijn een drietal boeken verschenen die voor het pastorale en diaconale werk van belang kunnen zijn. Boeken die het diaconale werk verder kunnen brengen, maar ook handvatten aanreiken om het diaconale werk in de parochie te onderbouwen en te verstevigen en een theologische doordenking meegeven.

lees verder


Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede
2018-03-06 12:45:24

Het knooppunt Kerken en Armoede besteedt in haar eerste nieuwsbrief van 2018 volop aandacht aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het thema armoede.

Via deze link kunt u de nieuwbrief bekijken.

lees verder


Open Brief aan de Limburgse Samenleving aangeboden
2018-02-15 12:03:35

Vandaag is in Maastricht aan Gouverneur Bovens de Open Brief aan de Limburgse Samenleving aangeboden.Deze Open Brief is tot stand gekomen n.a.v. een studieconferentie op 17 november 2017 over de Kloof in de Limburgse samenleving. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de ruim 100 aanwezigen vele reacties/aanbevelingen aangereikt.

De brief is aangeboden vanuit de voorbereidingsgroep bestaande uit: dhr. Ph. Cremers (Klooster Wittem), dhr. W. Friedrichs en dhr. G.Essers (Adviesraad Limburgse Oud Mijnwerkers) en H. Vossen de Dienst Kerk en Samenleving. 

lees verder


Vooraankondiging Euregionale Oecumenische Conferentie 2018
2018-01-30 11:46:10

lees verder


Paus over Werelddag Migranten
2018-01-15 11:21:20

Op zondag 14 januari stond de Rooms-Katholieke Kerk stil bij de Werelddag van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag riep paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

lees verder


Open Brief aan Kabinet over Opvang Vluchtelingen
2018-01-15 11:16:40

“Het kabinet Rutte III moet op korte termijn met voorstellen komen voor een menswaardige opvang van vluchtelingen, waarin de rechten van migranten, de zorg en verbondenheid voor nieuwkomers en de ontmoetingscultuur centraal staan.” Dat schrijft een groot aantal katholieke maatschappelijke organisaties in een open brief aan de regering en de Tweede Kamer. De brief, die mede ondertekend is door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond, is dit weekend gepubliceerd bij gelegenheid van de ‘Werelddag voor migranten’. 

lees verder


Tijdschrift Diakonie en Parochie
2018-01-01 01:35:58

Het tijdschrift Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. Elk nummer gaat in op ontwikkelingen rond diaconie en caritas in parochies, Parochiële Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen.

lees verder


Het leven van de illegale vluchteling
2017-12-10 01:46:00

Geen status en recht op medische en psychosociale hulp, alleen een beetje geld en een dak boven je hoofd.

We leven in een beschaafd en welvarend land. Toch zijn er ook in ons land mensen die tussen wal en schip vallen. Die door uiteenlopende oorzaken of omstandigheden aan de zelfkant van de maatschappij belanden en naar wie niemand meer omkijkt. Onder hen een grote groep vluchtelingen. 

lees verder


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Handreiking voor Kerken
2017-11-09 09:42:15

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor plaatselijke kerken en hun diaconale organisaties biedt dat gelegenheid om armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. 

lees verder


Terugblik op de Week van de Armoede in Limburg
2017-11-09 09:38:19

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag van de armoede. Daarbij was Heerlen vaak het centrum van de activiteiten.

lees verder


Impressie week van de Armoede in Limburg
2017-10-22 12:13:39

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld beweging en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag voor de armoede. Waarbij Heerlen vaak het centrum van de activiteiten was.

lees verder


Hub Vossen over Armoede
2017-10-19 10:54:49

Op zondag 15 oktober werd in geloofsgesprek aandacht geschonken aan armoede in Nederland. Leo Fijen ging daarover in gesprek met Hub Vossen.

lees verder


Rijnlandconferentie 2017 - De kloof en het licht dat er doorheen schijnt
2017-10-18 02:29:57

In het kader van de Sociale Agenda Limburg 2025 vindt op vrijdag 17 november in Klooster Wittem de Rijnlandconferentie plaats met als thema ‘De kloof…en het licht dat er doorheen schijnt’. Op deze dag, o.a. ondersteund door de Provincie Limburg, discussiëren vertegenwoordigers uit de brede Limburgse samenleving over vijf sociaal maatschappelijke tegenstellingen en spanningsvelden waar Limburg mee worstelt.

lees verder


Theatervoorstelling
2017-09-28 12:38:47

“De theatervoorstelling ‘De OmZieners’ moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale wijkteams. “Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven”.

lees verder


Aandacht voor Armoede
2017-09-26 11:19:32

Begin oktober wordt in diverse parochies in Limburg aandacht besteed aan het thema armoede. Dit gebeurt rond de internationale ‘Dag van de Armoede’, die op 17 oktober wordt gehouden. De dag is een initiatief van de ATD/Vierde Wereldbeweging. In ons bisdom is de Dienst Kerk en Samenleving nadrukkelijk bij de activiteiten betrokken. Ook de provincie Limburg en het landelijk Kansfonds vragen onder het motto ‘omzien naar elkaar’ aandacht voor de armoedeproblematiek. 

lees verder


informatiebijeenkomst Impuls 'Opgroeien in Armoede Limburg'- Fonds Omzien naar Elkaar'
2017-09-21 10:16:21

De Provincie Limburg en Kansfonds zijn de samenwerking aangegaan. Zo is er een Fonds ‘Omzien naar elkaar’ opgericht, dat als Fonds op Naam is ondergebracht bij Kansfonds. Dit fonds wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren door burgerinitiatieven te financieren. Graag brengen wij onze nieuwe impuls ‘Opgroeien in Armoede Limburg’ onder uw aandacht

lees verder


Parels van de Straat op Audiëntie bij Paus Franciscus
2017-07-31 04:50:52

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid ging ook een groep Nederlandse daklozen op audiëntie bij Paus Franciscus in oktober 2016. Zij hebben hun ervaringen op deze reis beschreven in onderstaande brochure.

lees verder


De sociale agenda in Limburg anno nu
2017-07-31 02:39:22

De kloof... en het licht dat er doorheen schijnt is het thema van de Rijnlandconferentie die op vrijdag 17 november in Wittem wordt gehouden wen waarin wordt stil gestaan bij de sociale agenda van Limburg anno nu.

 

lees verder


Brochure De Kracht van Verbondenheid
2017-06-30 11:34:00

Tijdens de Sociale Studiedag op 1 juni 2017 werd ook de brochure "De Kracht van Verbondenheid" gepresenteerd. In deze brochure zijn 21 sociale en diaconale projecten beschreven die zich hebben aangemeld voor de Dr. Poelsprijs 2017.

lees verder


De kloof... en het licht dat er doorheen schijnt
2017-06-27 11:58:34

Limburg kent een geschiedenis van sociaal-economische ups en downs. Periodes van economische dynamiek, groei en bloei wisselden af met diepe crisistijden. Momenteel wordt er op diverse manieren samengewerkt aan een van gezondheid blakend Limburg. 

lees verder


Jaarverslag 2016
2017-06-27 11:37:51

In november 2106 waren vijfenveertig dak- en thuislozen uit Nederland uitgenodigd  voor een speciale audiëntie bij Paus Franciscus. De paus had dak- en thuislozen uit heel Europa uitgenodigd voor deze speciale audiëntie.  Voor de Nederlandse groep was het zeer bijzonder om deze uitnodiging te ontvangen. In Rome werden zij overladen met warme woorden, maar viel ook betrokken- en bewogenheid te horen uit de mond van Paus Franciscus. Met deze speciale audiëntie sloot Paus Franciscus het H. Jaar van de Barmhartigheid af. Een jaar waarin vanuit de Katholieke Kerk stil gestaan werd bij de werken van Barmhartigheid. Zeker in deze tijd waarin veel sociale en maatschappelijke vraagstukken spelen, waarin de rol van de kerk vaak naar de achtergrond geschoven is, is het van belang om helder en duidelijk te laten zien waar het in het evangelie om gaat. Om menswaardigheid en respect voor iedereen! 

lees verder


Waarin een kleine stad groot kan zijn!
2017-06-25 09:18:12

In de nazomer van 2015 kwamen er grote stromen vluchtelingen naar Nederland en ook voor Limburg. De opvang en begeleiding van deze mensen verdiende aandacht. Om hieraan bij te dragen ontwikkelde de Dienst Kerk en Samenleving van Bisdom Roermond het project Vluchtelingenmaatje. In onder andere Venray gingen vrijwilligers als maatje aan de slag. In onderstaand artikel kunt u daar meer over lezen.

lees verder


De Woorden van Gouverneur Bovens op de Sociale Studiedag
2017-06-19 11:13:50

Dag dames en heren, excellenties,

Wat een prachtige groep mensen is hier vanmiddag verzameld. U bent vandaag met elkaar verbonden op een studiedag die over de kracht van verbondenheid gaat. Een sociale studiedag in de beste tradities van het diaconale werk. U bent allen óf verbonden aan projecten die verbondenheid stimuleren óf u bent bestuurlijk actief bij organisaties die die projecten uitvoeren of steunen. Als het dus de bedoeling was van de organisatoren om een spreker te vragen het belang van verbondenheid er nog eens bij u in te wrijven, dan denk ik dat ik voor een volstrekt overbodige opgave sta. Het is een feitelijk hopeloze zaak om u nog wat nieuws over het thema aan te reiken. En dus heb ik mij gewend tot de Heilige Rita, die van de hopeloze gevallen, met de vraag om mij bij te staan. Over pakweg 25 minuten weet u of zij geholpen heeft. 

lees verder


Uitreiking Dr. Poelsprijs 2017
2017-06-05 02:36:00

Op 1 juni werd in Kerkrade de Dr. Poelsprijs 2017 uitgereikt. Hieronder leest u de Laudatio die toen is uitgesproken.

lees verder


De Oriënt in Vlammen
2017-05-08 02:10:44

Op donderdagavond 18 mei vindt er in Sittard een lezing plaats over Religieuze en historische achtergronden van de conflicten in het Nabije Oosten.

lees verder


Sociale Studiedag op 1 juni
2017-04-19 02:42:23

Op donderdag 1 juni organiseert de DKS wederom haar Sociale Studiedag in het congrescentrum Rolduc in Kerkrade. Thema van deze dag is dit jaar "De Kracht van verbondenheid".

lees verder


Euregionale Oecumenische Conferentie 2017
2017-02-09 10:47:55

Op vrijdag 31 maart vindt van 9.30 tot 15.30 uur de Euregionale Oecumenische Conferentie plaats in Eupen, België.
Het thema van de conferentie is: Verbondenheid - een impuls van de Euregionale Kerken voor onze samenleving?

lees verder


Nieuwe Handleiding M25
2017-01-09 11:36:56

M25, het project waarin tieners- en jongeren aan de slag gaan met de Werken van Barmhartigheid wordt op diverse plekken in Nederland uitgevoerd. De M25-werkers van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Solidair Groningen & Drenthe en Solidair Friesland hebben een mooie handleiding geschreven voor groepen die aan de slag willen met M25. 

lees verder


Inspiratie-Avond M25 in het Credohuis
2017-01-09 11:23:21

Op vrijjdag 10 februari vindt er een M25-inspiratie-avond plaats in het Credohuis in Maastricht. In het Credohuis wordt vanuit de woorden van Mattheüs 25 een thuis geboden aan dak- en thuisloze jongeren. Op deze avond willen we samen ontdekken wat er nu precies in Mattheüs 25 staat en hoe we dat concreet kunnen maken in ons eigen leven.

lees verder


Vervolg Jaar van Barmhartigheid
2017-01-09 10:54:53

Het Jaar van de Barmhartigheis is in november 2016 officieel afgesloten door Paus Franciscus, maar zowel de Paus als Bisschop Wiertz hebben bij de afsluiting heel duidelijk aangegeven dat deze afsluiting van het speciale jaar niet het einde van de Barmhartigheid moet betekenen. Bisschop Wiertz heeft iedere parochie gevraagd om in het komende jaar minimaal een diaconale activiteit te organiseren.
Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden ter inspiratie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dienst Kerk en Samenleving.

lees verder


Nieuwsbrief Kerken met Stip December 2016
2016-12-06 05:39:48

We zijn bijna aan het einde van het jaar en kunnen terug kijken op een geslaagd jaar voor Kerken met Stip. Hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief. 
Deze documenten en meer informatie staan ook op de website van Kerken met Stip.

lees verder


Limburgs Diaconaal Fonds zoekt externe sponsors
2016-12-05 04:56:51

Het Limburgs Diaconaal Fonds ik op zoek naar externe sponsors en giften om hun werkzaamheden met betrekking tot de ondersteuning van individuele aanvragen voor nood (zie ook het artikel over armoede in Nederland) uit te kunnen voeren.

lees verder


Doctor Poelsprijs 2017
2016-12-05 04:52:33

Ook in 2017 zal er weer een Doctor Poelsprijs uitgereikt worden. Meer informatie en de wijze van aanmelden vindt u in onderstaande brochure.

lees verder


Dak- en thuislozen op bezoek bij paus Franciscus
2016-12-05 04:35:55

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome. 
Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen, met 8 begeleiders, uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus.

lees verder


Armoede Onderzoek 2016
2016-12-05 04:26:40

lees verder


Euregionaal appel vluchtelingenproblematiek
2016-06-29 12:50:00

Het Oecumenisch Euregionaal Platform heeft op 3 juni 2016 een appel op de politici in de Euregio gedaan en aandacht gevraagd voor de omstandigheden waarin vluchtelingen verkeren.

lees verder


Crowfunding levert prijs op
2016-06-29 01:41:00

Op 1ste pinksterdag mocht het bestuur van de Aartsbroederschap Onze Lieve Vrouw van het H. Hart Basiliek in Sittard de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs in ontvangst nemen. Deze prijs werd toegekend voor de innovatieve manier van fondswerving/crowdfunding t.b.v. de restauratie van de toren van de Basiliek.

lees verder


jaarverslag 2015
2016-06-16 10:47:52
lees verder


Verslag Studiedag Wees barmhartig…gevlucht – en opgenomen?
2016-06-16 10:18:36

Katholieke en protestante mensen uit de regio Aken, Vlaanderen en Limburg zijn op 8 april 2016 rond dit thema samengekomen voor de jaarlijkse Euregionale Oecumenische Conferentie in Herzogenrath. Het grote aantal mensen dat gevlucht is en in onze landen veiligheid zoekt stelt ons voor grote uitdagingen. De aanwezigen konden tijdens de conferentie daarover met elkaar van gedachte wisselen.

lees verder


Wees Barmhartig - Gevlucht en opgenomen?
2016-02-16 12:43:46

Op vrijdag 8 april vindt in Herzogenrath de Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 plaats, met als thema "Wees Barmhartig.... Gevlucht - en opgenomen?"

Hoe is het in de Euregio met de opname van vluchtelingen gesteld? Ervaren de mensen die naar ons gevlucht zijn niet alleen veiligheid maar worden ze ook door ons opgenomen? En welke houding nemen wij Christenen tegenover de vluchtelingen aan? Hoe gaan wij om met de opdracht van Christus “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader is!”? Deze vragen zullen in de Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 besproken worden.

lees verder


Vacature Diaconaal Pastoraal Medewerker
2016-02-14 04:54:04

Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond is in samenwerking met het R.-K Justitiepastoraat bezig een nieuw project opzetten voor de pastorale begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden. Hiervoor is er binnen de Dienst Kerk en Samenleving een vacature voor een 

R.-K. diaconaal pastoraal medewerker m/v

Het betreft een vacature voor 16 uur per week. Het werkgebied is het bisdom Roermond (provincie Limburg). De functie betreft een jaarcontract en kan maximaal met twee jaar worden verlengd. 

lees verder2016-02-01 11:07:00

Op 8 april vindt in Herzogenrath de jaarlijkse Euregionale Oecumenische Conferentie plaats. Het thema van deze dag is "Wees Barmhartig..." waarbij stil wordt gestaan bij de vraag: "Gevlucht en opgenomen?"

De dag begint om 9:30 en duurt tot 15:30. Meer informatie en aanmelden via Elly de Haan - Verduyn

lees verder


Parochies hebben veel kansen om barmhartigheid in praktijk te brengen
2016-01-18 03:16:52

Parochies en andere kerkelijke instellingen hebben heel veel kansen om de werken van barmhartigheid in praktijk te brengen. Van bezoekgroepen tot gezamenlijke maaltijden of het ondersteunen van vluchtelingen. Er is veel behoefte aan hulp van de kerk, waardoor de mogelijkheden zich bijna als vanzelf aandienen. 

lees verder


Oecumenische middag over Werken van Barmhartigheid
2016-01-07 01:00:14

In het kader van Jaar van de Barmhartigheid wordt op donderdag 14 januari in Maastricht een oecumenische bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten gehouden over de Werken van Barmhartigheid. De bijeenkomst vindt plaats aan de vooravond van de Gebedsweek voor de Eenheid.

lees verder


Brief Nederlandse Bisschoppen over Vluchtelingen
2015-12-15 12:04:58

De Bisschoppenconferentie heeft in aanloop naar Kerstmis een brief geschreven aan alle medeburgers en in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het thema van de brief is de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving.

lees verder


Kerstwens
2015-12-13 04:22:46

Nog steeds op de vlucht

lees verder


Adventsboodschap Bisschop Wiertz over Barmhartigheid
2015-12-08 10:32:13

De Adventsboodschap van bisschop Wiertz sluit dit jaar nauw aan bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat komende dinsdag in Rome door paus Franciscus is geopend. “Sinds zijn aantreden heeft paus Franciscus  alle nadruk gelegd op dit kernwoord uit de boodschap van Jezus: Barmhartigheid,” zo zegt mgr. Wiertz. Volgens  de bisschop laat de paus geen gelegenheid voorbijgaan om de oproep van de Heer zelf te herhalen: “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is”. 

lees verder


Word ook vluchtelingenmaatje!
2015-12-01 01:48:42

Om de vluchtelingen die nu naar Nederland komen concrete hulp te bieden, is de Dienst Kerk en Samenleving met het initiatief Vluchtelingenmaatje begonnen. Onder het motto ‘Samenleven de gewoonste zaak van de wereld’ worden parochianen opgeroepen om contacten te leggen met vluchtelingen om hen wegwijs te maken in de Limburgse samenleving.  

lees verder


Bisschop Wiertz over Vluchtelingen: Wees Barmhartig!
2015-12-01 01:28:42

Barmhartigheid is een kernwaarde voor gelovige christenen. En niet verboden voor mensen die niet- of anders gelovig zijn. De wereld wordt er mooier en beter van. Dat zegt bisschop Frans Wiertz in een opinie-artikel over de opvang van vluchtelingen dat woensdag 25 november 2015 verscheen in een speciale bijlage van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Bijgaand de volledige tekst van de bijdrage van de bisschop.

lees verder


Parijs
2015-11-17 11:41:39

Toen ik zaterdagmorgen op de radio het vreselijke nieuws over de aanslag in Parijs hoorde was er vooral verbijstering en ongeloof. Woorden schieten tekort om te zeggen wat er in mij omgaat. Verdriet en ellende is rondgezaaid in Parijs en ook elders in Europa.

lees verder


Minisymposium met bezinningsbijeenkomst Wereld Aidsdag
2015-11-03 10:51:59

Op dinsdag 1 december staat wereldwijd de strijd tegen aids in de schijnwerpers en wordt opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids. Ook in Limburg komen we bij elkaar in Roermond.

Rondom het thema ‘WAT HEBBEN WIJ MET ELKAAR?’ schenken we aandacht aan mensen die getroffen zijn door hiv en aids en hun naaste.

lees verder


LimburgLab 2015 door en voor Participatie en Samenwerken
2015-10-28 09:57:41

Op zaterdag 28 november vindt in het congrescentrum bij het Fortuna Stadion te Sittard weer een LimburgLab plaats. 

De jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst voor Maatschappelijke Organisaties is na twee keer ‘bij elkaar in de keuken kijken’ ditmaal  bestemd voor de achterbannen van de organisaties: alle Limburgse inwoners. 

lees verder


Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Kerkrade Oktober 2015
2015-10-11 11:26:30

Hieronder vindt u de nieuwsbrief die uitgegeven wordt door de samenwerkingspartners van SchuldHulpMaatje Kerkrade.Wilt u meer informatie over SchuldHulpMaatje, kijk dan op de landelijke website. Een overzicht van de projecten en contactpersonen in Limburg, waaronder Kerkrade, vindt u hier.

lees verder


Klimaatloop
2015-10-11 11:17:18

Op 14 en 15 november vinden er twee Limburgse etappes van de Klimaatloop plaats, georganiseerd door diverse Kerken. Het moment om een stem te laten horen voor een nieuwe klimaatbeleid. Op 14 november zal er eveneens een avondprogramma zijn op Abdij Rolduc over de encycliek "Laudato Si" - ook toegankelijk voor mensen die niet meelopen in de Klimaatloop.

lees verder


Vluchtelingencrisis in 6 minuten
2015-09-21 11:08:42

Op de website van De Correspondent is onderstaand filmpje te vinden dat in 6 minuten en 16 seconden precies uitlegt hoe het zit met de oorlog in Syrië en de vluchtelingencrisis waar Europa momenteel mee te maken heeft.

Het filmpje is gemaakt door het Duitse animatiebureau Kurzgesagt en laat perfect zien waarom en hoe Europa deze uitdaging aankan.

lees verder


Vluchten is een mensenrecht!
2015-09-15 10:53:55

Het debat over de economische redding van Griekenland is in Europa nog niet verstomd of we werden in de eerste weken van september opgeschrikt door de beelden van massale vluchtelingenstromen. Mensen op weg naar Europa, op weg naar vrede, veiligheid en geborgenheid.

Dit jaar zijn het niet beelden van verdrinkende mensen in de Middellandse Zee. Maar nu staan de foto’s van een vrachtauto met 71 doden in Oostenrijk, de mensenmassa voor de tunnels van Calais, het kindje -verdronken in de zee voor het kust- ons op het netvlies gegrift. Het zijn beelden die ons diep raken. En wereldwijd heel veel emoties oproepen. Beelden die bij heel veel mensen iets te weeg brengen en gevoelens van machteloosheid, maar ook barmhartigheid oproepen.

lees verder


Franciscus van Assisi Spreekt
2015-09-13 01:52:26

Inderdaad de man uit de 12e eeuw die Paus Franciscus nu, in de 21e eeuw, tot zijn voorbeeld neemt.

De 12e eeuw, een tijd waarin de samenleving compleet verandert.
Franciscus : een man met een indringende boodschap, sober levend en met een heel nieuwe kijk op hoe de mensen hun leven moesten inrichten. Een man met liefde voor God, de mensen en de natuur 

lees verder


Wat hebben wij met elkaar?
2015-08-12 11:07:25

‘Om tot solidariteit te komen zullen mensen passie voor elkaar moeten hebben. De vraag ‘wat hebben we met elkaar?’ kan helpen om deze passie en solidariteit tot bloei te laten komen’, met deze woorden opende Wim van Meijgaarden, hoofdaalmoezenier van Sociale Werken de Sociale Studiedag. Daarmee sneed hij een belangrijk thema van deze studiedag aan. ‘Onze samenleving is meer dan een verzameling onafhankelijke personen, onderlinge verbondenheid is van groot belang. We kunnen niet mens zijn zonder anderen. Zeker als we bekijken dat in onze huidige samenleving sprake is van snelle individualisering, ontkerkelijking en ontkerstening, is het van belang om die verbondenheid te blijven benoemen. Maar we moeten ook de rol van kerken niet klein maken. Kerken zijn nog steeds een grote maatschappelijke speler in het maatschappelijke middenveld. Ze zijn bondgenoot in het samenwerken met mensen met eenzelfde ideaal. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om overheid te wijzen op blinde vlekken en op haar verantwoordelijkheid het op te nemen voor zwakkeren in de samenleving.’ 

lees verder


Jaarverslag 2014
2015-07-27 03:32:46

In juli werd het Jaarverslag van de Dienst Kerk en Samenleving gepresenteerd. In het verslag worden de verschillende werkzaamheden van de medewerkers van de Dienst beschreven en wordt zichtbaar hoe de Dienst op vele verschillende plekken in de samenleving actief is.

Klik op onderstaande afbeelding om het hele verslag te lezen.

lees verder


Brochure Wat Hebben Wij Met Elkaar?
2015-06-21 01:25:22

Tijdens de sociale studiedag op 27 mei 2015 is de brochure "Wat hebben wij met elkaar?" gepresenteerd. In deze brochure worden de 21 projecten die zich hadden aagemeld voor de Dr. Poelsprijs beschreven. Ook bevat ze een korte inleiding van Mgr. de Korte, de hoofdspreker op de sociale studiedag.
Klik op de afbeelding hieronder om de brochure digitaal te bekijken. 

lees verder


Over Dakloze Asielzoekers
2015-06-15 02:51:47

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrief Shelter met daarin alles over vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, illegalen. Deze nieuwsbrief is een uitgave van VLot, Leger des Heils, Dienst Kerk en Samenleving bisdom en Wereldwijd. Deze hebben het initiatief genomen om in Zuid-Limburg shelters op te richten, waar dakloze asielzoekers worden opgevangen en bad, bed, brood en begeleiding zullen krijgen. Deze nieuwsbrief informeert u regelmatig over nieuws, portretten van shelterklanten en geeft vrijmoedig commentaar.

Een overzicht van alle nieuwsbrieven en meer informatie over VLot vindt u hier.

lees verder


Wijkpastoraat Heerlen wint Dr. Poelsprijs
2015-05-27 11:17:42

De Stichting Wijkpastoraat Heerlen heeft de Dr. Poelsprijs 2015 voor het beste diaconale project gekregen. De prijs is woensdag 27 mei uitgereikt in Abdij Rolduc. Dit gebeurde tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom Roermond. De tweede prijs was voor het jongerenproject Maatschappelijke Stage van de parochie Kunrade/Voerendaal en de derde prijs ging naar het project DiaconieNu in Horst.

lees verder


Woensdag Uitreiking Dr. Poelsprijs
2015-05-25 02:34:28

Komende woensdag (27 mei) wordt voor de tweede keer de Dr. Poelsprijs uitgereikt. Deze gaat naar het meest opvallende diaconale project in Limburg. De prijs is enkele jaren geleden ingesteld door het Limburgs Diaconaal Fonds om het opzetten van sociale projecten te stimuleren. 

lees verder


Bisschop De Korte Gastspreker Sociale Studiedag
2015-05-18 06:15:57

BIsschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden is op 27 mei de gastspreker tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom Roermond. Hij houdt dan een lezing met als titel ‘Wat hebben wij met elkaar?’ over het katholiek sociaal denken en de discussie met de samenleving.  

lees verder


Armoede centraal Katholiek Nederland TV
2015-04-09 01:32:20

Op dinsdag 16 april stond de aflvering van Katholiek Nederland TV in het teken van Armoede in Nederland. Aan het woord kwamen onder meer Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond en Hub van den Bosch, pastoraal werker in Venlo. 

lees verder


Uitnodiging Sociale Studiedag
2015-04-09 01:21:29

Op 27 mei 2015 organiseert de Dienst Kerk en Samenleving een Sociale Studiedag met als thema "Wat hebben wij met elkaar?". Op deze dag zal ook de Dr. Poelsprijs worden uitgereikt.

Van harte welkom!

lees verder


Garissa
2015-04-06 05:28:28

Het droeve bericht van de afslachting van zoveel jonge studenten op de universiteit van Garissa grijpt mij sterk aan. 

In de periode van juli 2008 tot juli 2010 was ik adviseur Interreligieuze Dialoog en conflicttransformatie in de kustprovincie van Kenia. Een gebied dat zich uitstrekte van de Somalische grens in het noorden tot aan de grens met Tanzania in het zuiden en dan ruim honderdvijftig kilometer landinwaarts. In die periode nam de invloed van Al Shabaab toe en kwamen ze steeds vaker de Keniaanse grens over. Ten zuiden van Mombasa waar ik woonde, is een grote groep jongeren geronseld om zich aan te sluiten bij Al Shabaab.

lees verder


Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Kerkrade april 2015
2015-04-06 05:23:13

Hieronder vindt u de nieuwsbrief die uitgegeven wordt door de samenwerkingspartners van SchuldHulpMaatje Kerkrade.Wilt u meer informatie over SchuldHulpMaatje, kijk dan op de landelijke website. Een overzicht van de projecten en contactpersonen in Limburg, waaronder Kerkrade, vindt u hier.

lees verder


WMO en Kerken Sittard-Geleen
2015-03-16 09:40:40

Met ingang van 1 januari is de wereld veranderd!

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Kranten, opiniebladen en tijdschriften hebben het afgelopen jaar bol gestaan van berichtgeving over de veranderingen die de Wmo 2015 met zich meebrengt. In menig actualiteitenprogramma is in de afgelopen maanden uitvoerig gesproken over deze veranderingen. Als je alle berichten zou moeten geloven zou de wereld met ingang van 1 januari drastisch veranderd zijn. Maar voor de meeste mensen is het leven gewoon verder gegaan. Zeker als je nu nog geen zorg nodig hebt, zul je weinig merken van alle veranderingen. En mogelijk vraag je je af waar al die commotie nodig voor is.

lees verder


Terugblik Netwerkdag
2015-03-16 09:39:35

Op 17 november 2014 was in Weert een netwerkdag voor beroepskrachten en vrijwilligers uit diaconale projecten, inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland. Een dag vol inspiratie en bezinning, om de uitdagingen en beslommeringen van het dagelijkse werk een plek te geven. Deze dag werd georganiseerd door het Netwerk DAK en de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Limburg. Meer dan 150 mensen uit Zuid-Nederland kwamen zo naar Weert om in een kerk, die inmiddels onttrokken is aan de eredienst en momenteel een nieuwe sociaal-maatschappelijke en diaconale functie krijgt, geïnspireerd te worden door prof.dr Andries Baart, maar meer nog om ook inspiratie op te doen bij elkaar.

lees verder


Euregionale Oecumenische Conferentie
2015-03-16 09:33:11

Op 17 april wordt in het Klooster Wittem de Euregionale Oecumenische Conferentie 2015 worden gehouden. Deze dag zal in het teken staan van het thema: "Kerkelijke vrijwilligers - noodhulp voor een maatschappij op de terugweg? - uitdagingen voor kerken in de Euergio"

lees verder


Laatste Nieuws over Noodopvang
2015-03-09 11:12:24

Hieronder vindt u de links naar nieuwbrieven van de Stichting VLot, vol met nieuws en verhalen van hun medewerkers en klanten. VLot zet zich in voor vluchtelingen in de knel.
In deze nieuwsbrieven wordt onder andere aandacht besteed aan de opening van de Shelters voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

lees verder


Islam: bedreiging of uitdaging
2015-02-10 01:23:35

Kerk in Nood en Broederschap Weert geven op 16 maart een lezing: ‘Islam: bedreiging of uitdaging’ . U bent van harte uitgenodigd om deze lezing in het Fatimahuis (Coenraad Abelsstraat 31a in Weert) bij te wonen.

 

lees verder


Een Roos - Column
2015-01-28 03:22:53

Allemaal hebben we een verschillende kijk op de mens en de wereld om ons heen. Het is al niet makkelijk om je in te leven in het leven van je buurman of buurvrouw laat staan om je in te leven in het leven van een vluchteling. Beelden over mens en wereld van anderen doen iets met je als je diep geraakt wordt. Ze zetten je aan denken, ze geven je een andere kijk of je komt in actie. Vorige week werd ik diep geraakt door een groep Syrische mensen.

lees verder


Provinciaal Politiek Debat
2015-01-26 04:43:47

Op donderdag 26 februari wordt, evenals vier jaar geleden, een politiek debat georganiseerd in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart a.s. Vertegenwoordigers van de politieke partijen die deel gaan nemen, zullen deze avond met elkaar in debat gaan aan de hand van enkele stellingen.

lees verder


Impulsdag HOOP Award in Amsterdam
2015-01-25 04:23:48

Jong Katholiek organiseert op 28 februari een HOOP Award Impulsdag in Amsterdam. Deze dag is voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij jongerenwerk. Het is een dag vol ontmoeting, verdieping en gesprekken. Ideaal om jezelf weer op te laden en ideeën uit te wisselen.

lees verder


Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Kerkrade
2015-01-15 02:46:10

Hieronder vindt u de eerste editie van de nieuwsbrief die uitgegeven wordt door de samenwerkingspartners van SchuldHulpMaatje Kerkrade.Wilt u meer informatie over SchuldHulpMaatje, kijk dan op de landelijke website. Een overzicht van de projecten en contactpersonen in Limburg, waaronder Kerkrade, vindt u hier.

lees verder


Jongerenweekend in teken van Barmhartigheid
2015-01-13 08:56:36

Het winterweekend dat het Jongerenplatform van het Bisdom Roermond van 30 januari t/m 1 februari organiseert staat in het teken van "Believe, Love, Action". Het zal gaan over Barmhartigheid en het in praktijk brengen van ons geloof door ons in te zetten voor anderen.

lees verder


Pelgrimsavonden - Werken van Barmhartigheid
2015-01-05 12:30:06

Het wezenlijke van het Evangelie is de barmhartigheid. God heeft Zijn Zoon gezonden, God is mens geworden om ons te verlossen, dat wil zeggen om ons Zijn barmhartigheid te geven. Je- zus zegt het duidelijk wanneer Hij Zijn onderricht als volgt voor Zijn leer- lingen samenvat: “wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhar- tig is” (Lc 6, 36). Kan een Christen be- staan die niet barmhartig is? Nee. Een Christen moet noodzakelijkerwijs barmhartig zijn, want dit is de kern van het Evangelie.

Paus Franciscus, 10-9-2014 

lees verder


Nieuwsbrief Wijkpresentie Maastricht Noordoost December 2014
2014-12-21 03:09:07

Hieronder vindt u de december-nieuwsbrief van Stichting Wijkpresentie Maastricht Noordoost. Wilt u meer informatie over de Stichting Wijkpresentie, klik dan hier.

lees verder


Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje December
2014-12-18 10:38:21

Hieronder vindt u de december-nieuwsbrief van SchuldHulpMaatje Nederland. Wilt u meer informatie over SchuldHulpMaatje, kijk dan op de landelijke website. Een overzicht van de projecten en contactpersonen  in Limburg vindt u hier.

lees verder


Interreligieuze Dialoogbijeenkomst
2014-12-17 06:35:10

Op 14 december werd in het kader van het tienjarig bestaan van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born in de Ontmoetingskerk in Geleen een symposium georganiseerd onder de titel 'Samen-Leven'.

lees verder


Gouverneur:
2014-11-18 05:03:07

“De overheid zou veel meer begrip moeten tonen voor mensen die het tempo van de samenleving niet kunnen bijhouden.” Dat zei gouverneur Theo Bovens maandag 17 november in Weert tijdens de landelijke ontmoetingsdag van het Netwerk DAK voor medewerkers van inloophuizen. Volgens Bovens zijn overheidsinstanties er altijd op gericht om iedereen gelijk te behandelen, terwijl veel kwetsbare mensen juist gebaat zijn bij maatwerk. “Wie minder taalvaardig is, raakt makkelijk verstrikt in onze gigantische bureaucratie,” aldus de gouverneur.

lees verder


Inspiratiedag
2014-11-17 04:28:00

Zaterdag 31 januari 2015 organiseert Skanfonds de Inspiratiedag ‘Omzien naar elkaar’. Een dag voor en door mensen die zich vanuit de katholieke traditie laten inspireren tot naastenliefde.

lees verder


Inspiratie Bijeenkomst Lokale Fondsen
2014-10-15 07:54:24

Levert u een bijdrage aan uw omgeving of wilt u dat gaan doen dan nodigen wij u van harte uit kennis te maken met Lokale Fondsen Nederland.
 
Lokale Fondsen Nederland is opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een aantal vermogensfondsen waaronder het Oranje Fonds en de Rabobank Foundation. Wij zetten ons in om bewoners te ondersteunen bij het oprichten of uitbreiden van een lokaal fonds.
lees verder


Brief Mgr. de Korte
2014-10-14 09:59:45

Participatiegedachte mag zorg kwetsbaren niet ondersneeuwen

‘De overheid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven. Dat zeggen de Nederlandse bisschoppen bij monde van mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Kerk en Samenleving van de Nederlandse bisschoppenconferentie in een bisschoppelijke brief aan allen 'die de samenleving te harte gaan'

lees verder


7e Landelijke Netwerkdag - 17 november - Franciscushuis Weert
2014-10-12 02:13:41

Het bestuur van Netwerk DAK, de Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond, medewerkers en vrijwilligers van Wijkpresentie Maastricht, Wijkpastoraat De Vrank, Wijkpastoraat Heerlen-Zuid, Inloophuis bieZefke, Stichting Groenewold Venlo, het Franciscus Huis, nodigen u van harte uit voor de zevende landelijke netwerkdag van Netwerk DAK, met als thema "Presentie in de participatie samenleving".
lees verder


Doctor Poelsprijs 2017
2014-10-12 01:48:29

Tijdens de Sociale Studiedag in mei 2013 heeft het Exodushuis in Heerlen, uit handen van Mgr. Wiertz  en drs. Th.Bovens, commissaris van de koning in de provincie Limburg, de eerste Doctor Poelsprijs in ontvangst mogen nemen. Maar liefst 20 diaconale en sociaal-maatschappelijke organisaties hebben toen meegedongen naar deze stimuleringsprijs.

lees verder


     
     
     
     
     
Susteren-Echt