Nieuwe Handleiding M25

M25, het project waarin tieners- en jongeren aan de slag gaan met de Werken van Barmhartigheid wordt op diverse plekken in Nederland uitgevoerd. De M25-werkers van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Solidair Groningen & Drenthe en Solidair Friesland hebben een mooie handleiding geschreven voor groepen die aan de slag willen met M25. 

In de handleiding zijn tips en informatie over het beginnen van een M25-groep, voorbeelden van activteiten, bijeenkomsten en evaluatiemomenten te vinden. Ook ideeën voor een jaarprogramma en een M25-viering zijn in de handleiding opgenomen evenals informatie over de randvoorwaarden om van M25 een succes te maken. Een goed startpunt voor iedereen die meer wil weten over M25 en/of ermee aan de slag wil in zijn eigen omgeving.

De handleiding is te vinden op de website van Solidair Groningen & Drenthe.
Wil je meer weten over het starten van M25 in je eigen parochie of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt