Rock Solid en CONNECT houden ‘Nacht zonder dak’ in Venray

In de nacht van vrijdag 4 juli op zaterdag 5 juli was de ‘Nacht zonder dak’. Jongerengroep CONNECT organiseerde voor de tienergroep Rock Solid een ludieke actie met als doel geld inzamelen voor de stichting TEAR. Dit alles vond plaats in de achtertuin van de Paterskerk onder grote belangstelling.

Nacht zonder dak
De tienergroep Rock Solid sluit ieder jaar af met leuke gezamenlijke activiteit, zoals zwemmen in ‘Het Meerdal’ of een barbecue. Dit jaar hebben ze meegedaan aan de ‘Nacht zonder dak’, die de jongerengroep CONNECT voor hen had georganiseerd. De NZD (Nacht zonder dak)  is enerzijds een leuke activiteit, maar anderzijds ook een diaconale actie. De tieners slapen namelijk een nacht in een zelfgebouwd krot en laten zich hierbij sponsoren. Het geld dat ze bij elkaar brengen komt ten goede aan de stichting TEAR.

TEAR
De NZD is een initiatief van de stichting TEAR. TEAR is de afkorting van TEgen ARmoede. Zij heeft als doel het financieel mogelijk maken van straatwerk in verschillende steden in de wereld, zoals Rio, Nairobi en Mumbai. De NZD is bezocht door gastspreker Matthijs van Pijkeren. Onder belangstelling van alle deelnemers en vele ouders vertelde hij over de projecten in Mumbai. Alle projecten die TEAR steunt, worden vanuit kerken gedaan, waarbij ze verschillende doelen hebben. Zo zet één project zich in voor de opvang van jonge meiden om ze te behoeden voor straatprostitutie.

Krotten bouwen
De tieners  mochten in de tuin van de Paterskerk hun krotten opslaan. Velen slaagden erin om bijna luxe krotten van karton en plastic te maken. De foto’s spreken hierin voor zich. Een mooi gebaar van de tieners was het meegaan in de soberheid van het programma. Zo was er een sobere maaltijd van rijst, bonen, brood en water. De mobieltjes hadden velen thuis gelaten, ook chips en frisdrank was niet meegenomen. Het uitgespaarde geld is door de tieners geschonken aan dit goede doel.

Steentje bijdragen
De tieners hebben zich niet alleen in het bouwen van krotten van hun creatiefste kant laten zien. Ook voor het bij elkaar brengen van het streefbedrag van €1000,-. Familieleden, koorleden, kennissen, velen werden gevraagd om te sponsoren. Ook werd geld bijeen-gebracht door het verkopen van spullen, die toch maar op zolder lagen. Tijdens de koffie na de processie was er een stand in Beukenrode, waar ook parochianen hun steentje bij hebben gedragen. Uiteindelijk is het de tieners gelukt om een mooi eindbedrag van €922,- bij elkaar te brengen. Een prachtige prestatie!

Terugblik
En hoe was de nacht zonder dak nu? De reacties van de tieners waren wisselend. Emmy: ‘Leuk!’ Demi: ‘Ik vond het minder erg dan in had verwacht.’ Rick: ‘Vermoeiend, maar ik heb wel uitgeslapen.’ Sjoerd: ‘Ik heb koffie nodig. Extra sterk!’ En Margret, die de EBHO-post bemand had, die had gelukkig enkel uit haar bed hoeven komen voor een splinter en prik-weg zalf na wat muggenbeten. Tegen de klok van zes uur ’s ochtends was iedereen wakker en werd het tijd voor een ontbijt. Nadat de opbrengst bekend gemaakt werd, werden samen de krotten opgeruimd. De NZD-Venray 2014 zat erop. Nu lekker naar huis, douchen en slapen! 

- Arthur Geritzen

 

Kijk voor meer informatie over Tear en Nacht Zonder Dak op: http://www.nachtzonderdak.nl/

Meer over Rock Solid in Venray vind je hier.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt