Jaarverslag 2016

In november 2106 waren vijfenveertig dak- en thuislozen uit Nederland uitgenodigd  voor een speciale audiëntie bij Paus Franciscus. De paus had dak- en thuislozen uit heel Europa uitgenodigd voor deze speciale audiëntie.  Voor de Nederlandse groep was het zeer bijzonder om deze uitnodiging te ontvangen. In Rome werden zij overladen met warme woorden, maar viel ook betrokken- en bewogenheid te horen uit de mond van Paus Franciscus. Met deze speciale audiëntie sloot Paus Franciscus het H. Jaar van de Barmhartigheid af. Een jaar waarin vanuit de Katholieke Kerk stil gestaan werd bij de werken van Barmhartigheid. Zeker in deze tijd waarin veel sociale en maatschappelijke vraagstukken spelen, waarin de rol van de kerk vaak naar de achtergrond geschoven is, is het van belang om helder en duidelijk te laten zien waar het in het evangelie om gaat. Om menswaardigheid en respect voor iedereen! 

De Dienst Kerk en Samenleving is al 115 jaar uitdrukkelijk actief binnen sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in de Limburgse samenleving spelen. In het bijgevoegde jaarverslag geven de medewerkers een inkijk in de activiteiten en opgedane ervaringen binnen het totale werkgebied van de Dienst Kerk en Samenleving. Al deze werkzaamheden zijn gegroepeerd rondom de pijlers van het Katholiek Sociaal Denken. 

Met heel veel genoegen, willen wij ons jaarverslag 2016 dan ook aanreiken. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt