Handleiding

“Ik zou deze MaS aanraden, want het is een stage waar je verschillende dingen doet. Meestal doe je een MaS bij bijvoorbeeld het bejaardentehuis en schenk je vooral koffie in. Hier ben je ook bezig, maar op een andere (en naar mijn mening ook leukere) manier.”
-        Julia

Het onderstaande programma is allereerst bedoeld als invulling van een maatschappelijke stage in een parochie door scholieren Voortgezet Onderwijs.[1] De jongeren maken kennis met en geven vorm aan de ‘Zeven Bijbelse Werken van Barmhartigheid’. In het programma komen alle zeven doelgroepen van de barmhartigheidwerken aan bod.

- De volgorde van de programma-onderdelen is deels bepaald door het kerkelijke jaar. Het ligt voor de hand om rond Allerzielen met ‘de doden’ bezig te zijn en rond Kerst met ‘de hongerigen’.

- De programma-onderdelen zijn bedoeld als ‘keuzemenu’. Je kunt met je jongeren bezig zijn met ‘gevangenen’ door een bezoek te brengen aan een justitiële jeugdinstelling en/of door medewerkers van Amnesty International uit te nodigen. In het kader van ‘De Doden Begraven’ kun je met de jongeren naar een uitvaartcentrum en/of actief deelnemen aan de Allerzielenviering. Ook kun je tijdens aparte bijeenkomsten stilstaan bij ‘de hongerigen’, ‘de dorstigen’ en ‘de naakten’. Maar je kunt ook door een bezoek aan een Voedselbank laten zien hoe mensen worden voorzien van voedsel, te drinken en kleding.

 

Startbijeenkomst
- Informatie over het programma en stilstaan bij de Bijbelteksten over barmhartigheid.

 

1. De Gevangenen Bezoeken
- De Gevangenen Bezoeken: Bezoek aan jongeren in de justitiële jeugdzorg
- De Gevangenen Bevrijden: Avond met medewerkers van Amnesty International.

 

2. De Doden Begraven
- Bezoek aan een uitvaartcentrum en gesprek over ‘leven na de dood’.
- Deelname aan Allerzielenviering met ‘Lichtjesavond’.

 

3. De Hongerigen Voeden
- Bezoek aan een Voedselbank.

 

4. De Dorstigen te drinken geven
- Avond met medewerkers van Vastenaktie (waterputprojecten).

 

5. De Naakten Kleden
- Avond met vrijwilligers van een Kledingbank.

 

6. De Zieken Bezoeken
- Avond met vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem.

 

7. De Vreemdeling Opnemen
- Avond met een politiek vluchteling en een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk.

 

Creatieve slotavond
- De jongeren maken ieder een collage over het barmhartigheidwerk dat hen het meeste aansprak.

 

Actie!
Tijdens of na elke avond zijn er bepaalde ‘acties’, bijvoorbeeld een brief schrijven aan jongeren in de justitiële jeugdzorg, brieven schrijven voor politieke gevangenen, boekjes uitdelen bij de Allerzielenviering, graven verlichten, voedsel inzamelen en naar de Voedselbank brengen e.d.

 

“Ik vond het een hele mooie ervaring. Ik ben bij dingen geweest (bijvoorbeeld jeugdgevangenis) waarvan ik nooit had gedacht er heen te gaan. Ik vond het goed dat we dit met een groep jongeren deden en dat we de werken van barmhartigheid leerden kennen door middel van bezoeken.”

 [1]Uiteraard kunnen bepaalde van de bovenstaande programma-onderdelen ook apart aan jongeren worden aangeboden of worden opgenomen in de vormselvoorbereiding, b.v. een bezoek aan een Voedselbank.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt