Vieren

Het leven krijgt inhoud en diepgang als bijzondere levensmomenten met zorg en aandacht beleefd kunnen worden. Waar woorden te kort schieten kunnen vieringen en rituelen bijzondere momenten invullen. Zo samen vieren verbindt mensen.

'Is niet de beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.' 
1 Kor 10,16-17

Voor suggesties en voorbeelden zie:
- de Diaconale Jaarkalender in de bijlage.
- www.samen-aan-tafel.nl met veel doorverwijzingen.
- www.rkdiaconie.nl met het trefwoord liturgie.
- www.theobaldusparochie.nl
- www.vastenaktie.nl
- www.preken.be 

 

Nabijheid vaarg om aandacht, om gebed en om stilte...

     
     
     
     
     
Susteren-Echt