Van Start

Wie aan de slag wil doet er het beste aan aansluiting te zoeken bij bestaande diaconale werkgroepen, lokaal in de eigen parochie of regionaal in het eigen dekenaat. Het wiel is immers al uitgevonden en het draait op vele plaatsen met een achtenswaardig lange staat van dienst en volharding!

Waar er nog geen dekenale of parochiële werkgroep is, luidt het advies: begin klein! Zoek medestanders en geestverwanten die ook geïnspireerd zijn door paus Franciscus en bedenk: ' Waar er twee of drie in Mijn naam bijeenzijn...' 

Allerlei vormen zijn mogelijk. Dus ook kleinschalige of eenmalige projecten!


Bedenk verder

Geloven is een werkwoord. Alles begint met het zien en gewaar worden van het pastoraat: de diaconie en de catechese, de liturgie en de opbouw van onze gemeenschap. Vertaald in werkwoorden gaat het bij de diaconie om dienen en bij de catechese om leren en bezinnen. In de liturgie om vieren en om bouwen bij de opbouw van de gemeenschap. Dat alles in Jezus' naam, in wie ons Gods nabijheid en ons geluk geopenbaard is.

 

Nabijheid wordt gewekt als noodzaak en behoefte, als verlangen naar heelheid

 

Bouwstenen

Deze handreiking is een levend document, een werk in uitvoering.  Ze biedt u een aantal suggesties die u kunt gebruiken als bouwstenen bij het opstellen van uw eigen werkplan. Zo kan elke groep zijn eigen activiteiten bepalen op basis van wat ter plekke nodig en haalbaar is. Ook als dat kleinschalig of eenmalig is.

Wij op onze beurt zijn benieuwd naar uw ervaringen en resultaten. Die willen we straks graag als verrijking en uitbreiding aan deze handreiking toevoegen. Ook zo wordt diaconie een gezamenlijke activiteit die we samen vorm geven en verder uitbouwen.

 

'Ik heb liever een kerk die gewond en vuil is omdat ze de straat is opgegaan, dan een kerk die ongezond is omdat ze zich heeft afgesloten en vasthoudt aan haar eigen veiligheid.'
- Paus Franciscus

     
     
     
     
     
Susteren-Echt