Planmatig Werken

Concrete nood vraagt om aanpak: stap voor stap, planmatig! Overweeg daarom de volgende aspecten heel goed, breng ze in kaart en sla geen stappen over.

Zien
- Kijken
- Overleggen

Oordelen
- Nadenken
    - over de haalbaarheid en wenselijkheid
    - over de mogelijkheden en belemmeringen
    - over de inzet van mensen en van middelen
    - over samenwerking met de gemeente en met andere maatschappelijke organisaties
- Kiezen

Handelen
- Plannen
- Uitvoeren
- Evalueren
- En opnieuw:
  kijken en ...

     
     
     
     
     
Susteren-Echt