Leren en Bezinnen

Het kernwoord nabijheid vraagt om een verder uitdiepen en doordenken. Wat motiveert ons om nabij te zijn aan anderen? En wat inspireert ons daartoe?

Samen van gedachten wisselen over de noodzaak van nabijheid kan zeer zinvol zijn. Of over de relatie tussen nabijheid en zorg. Waarbij zorgen beschouwd kan worden als meest elementaire menselijke daad en als de essentie van arbeid.


Nabijheid is het hart van contemplatie
 

Veel van deze thema's komen ook aan de orde in de Vastenbrief 2014 van paus Franciscus. Ook de Katholieke Sociale Leer, vaak het best bewaarde geheim van de Kerk genoemd, is alle moeite van het bestuderen waard.

Met name voor sleutelbegrippen als solidariteit en subsidiariteit en de fundamentele betekenis van de menselijke waardigheid. In beide documenten kunnen we ook terecht voor antwoorden op meer theologische vragen over de 'nabijheid van het Koninkrijk Gods' (Mc 1,15). En over het Koninkrijk van God als maatschappelijke realiteit.
 

Ons leven is niet maakbaar


Ook de heilige Schrift biedt ons een schat aan verhalen en teksten die vragen om verder studeren en overwegen. Het verhaal over de Zeven Werken van Barmhartigheid, zoals we dat tegenkomen in het Evangelie van Mattheüs, als de bokken van de schapen gescheiden worden bij het Laatste Oordeel (Mt 25,31-46).


Wij zijn afhankelijke wezens: kwetsbaar


Een verhaal, dat heel diepe wortels heeft in het boek van de profeet Jesaja (Jes 58). En er is een heel mooie Joodse uitleg die ons vertelt  dat het God zelf is, die de naakten kleed - Adam en Eva - en de hongerigen voedt - Israël met het manna in de woestijn - en de gevangenen bezoekt - Jozef in de gevangenis in Egypte - en de doden begraaft - Mozes op een plek die niemand kent ... (Midrasj Rabbah). 

In dit licht zouden ook Zeven Verhalen uit onze eigen praktijk verder doordacht kunnen worden.

Kijk verder bij:
    - www.rkdiaconie.nl
    - www.vatican.va

     
     
     
     
     
Susteren-Echt