Inleiding - Samen Bouwen

Ieder mens verdient het om gezien en gehoord te worden. Steeds weer opnieuw klinken bevrijdende woorden uit de mond van onze paus Franciscus om kwetsbare mensen te ondersteunen. Hij heeft oog, oor én hart voor de minst bedeelden in onze samenleving. Dat is heel nadrukkelijk ook zijn boodschap voor de Veertigdagentijd in 2014.

"Het zou goed zijn als we onzelf afvragen wat we kunnen opgeven om door onze eigen armoede anderen te helpen en te verrijken. Laten we niet vergeten dat echte armoede pijn doet."
    - Uit de Vastenbrief 2014

Onze paus verkondigt het evangelie als een programma van hoop en nabijheid. Net als zijn grote voorbeeld, de heilige Franciscus, roept hij ons op, om nabij te zijn aan elkaar en aan de dieren en aan heel Gods schepping, omdat we daar allemaal deel van uitmaken. Niemand uitgezonderd. Zo verkondigt hij een programma dat tegelijk een programma is voor de hervorming van de kerk.
                                                                                                                           www.vatican.va 

 

Onze bisschop Frans Wiertz sluit zich bij dit programma van hoop en nabijheid aan en roept ons op tot navolging van paus Franciscus. Zijn wens is het om overal diaconale groepen te zien als kloppend hart van ons parochieleven.

 " Zou het niet mogelijk zijn om in elke parochie of cluster van parochies zogeheten Paus Franciscusgroepen op te richten: een groep van mensen die oog heeft voor en op zoek gaat naar de sociale en geestelijke nood in de eigen omgeving; als een versterking van het goede werk dat wellicht al in de parochiële caritas wordt verricht. Menselijke nabijheid, een goed woord, een toegestoken hand: het kan zo weldadig werken." 
  - Uit de Adventsbrief 2013  

   

Paus Franciscusgroepen als vitale kernen van stad en regio. Want het lenigen van de concrete nood van mensen maakt onze Kerk tot een werkelijke levende, gemeenschap.
- www. bisdomroermond.nl                                     

 

                    

    

     
     
     
     
     
Susteren-Echt