Dienen

Hier vindt u een lijst van bestaande diaconale groepen. Hun activiteiten worden beschreven in de bundel 'Samenleven: de gewoonste zaak van de wereld', Dienst Kerk en Samenleving, 2013. U kunt aansluiting zoeken bij één van deze groepen. Zoek in ieder geval contact.

- Theater Vergeet Het Maar
  Alzheimer Noord Limburg - Venray
  http://www.alzheimer-nederland.nl/noord-limburg


- Ons Genoeg - Landgraaf
  http://www.consuminderhuislandgraaf.nl
 

- Diaconie NU - Horst aan de Maas
  http://www.diaconienu.nl


- Exodushuis - Heerlen
  http://www.exodus.nl


- Stichting GIPS - Noord-Limburg - Blerick
  http://www.gips-noord-limburg.nl


- Het Kruispunt - Wijkontmoetingspunt
  Vrangendael - Sittard
  http://www.vrangendael.nl


- HiP-project - Hulp in Praktijk
  Samenwerkende Kerken Westelijke Mijnstreek
  http://www.stichinghip.nl


- Inloophuis BieZefke - Sittard
  http://www.bie-zefke.nl


- Inloopochtenden Protestante Gemeente Maasbracht
  Protestantse Kerk
  Sintelstraat 23
  6051 BL Maasbracht


- Actie Vredeslicht - Venray
  http://www.vredeslicht.nl
  http://www.friedenslicht.de


- Aktie Zonnestraal - Venlo
  http://www.deruit-online.nl


- Wijkpastoraat de Vrank - Heerlen
  06 539 240 23
  email


- Ruggesteungroep Basiliek - Meerssen
  043 364 33 88


- Solidariteitsmaaltijden Jongerenkerk - Venlo
  http://www.jkvenlo.nl


- Stichting Baeter Laeve - Beek
  http://www.baeterlaeve.nl


- Voedselbank Midden-Limburg - Roermond
  http://www.voedselbankmiddenlimburg.nl


- Werkgroep Zoeken, Eenzamen en Rouwenden - Maasgouw
  0475 57 17 58


- Zaterdag Middag Club - Sittard
  http://www.zmc-sittard.nl


- Sociale Actie Nuth SAN
  045 405 18 72


- Budgetkringen - Maastricht
  http://www.budgetkring.nl

 

Nood zien, horen, voelen, doordenken, doen en lenigen

     
     
     
     
     
Susteren-Echt