Bouwen

Nabijheid is één voortdurend proces van gemeenschapsvorming en kerk zijn. Nabijheid vraagt om 'organisatie'. als een levend orgaan, met handen en voeten, hoofd en hart. Dat vraagt om zorgvuldig bouwen en in stand houden.

"Als kerk horen wij in de hele samenleving present te zijn en dus ook in de randen van de steden. Juist daar waar de sociale cohesie uit de samenleving dreigt te verdwijnen, horen we als Kerk tussen de mensen aanwezig te zijn. Of daar een kerkgebouw bij hoort of niet, moet steeds van situatie tot situatie bekeken worden. Dit is een kwestie van maatwerk, niet van masterplannen. Een andere situatie doet zich voor in dorpen en plattelandsgebieden. Hier willen we heel zeker de kerkelijke aanwezigheid in stand houden. Niet voor niets spreken we van 'kerkdorpen'. De kerktoren vormt een oriëntatiepunt. Niet alleen fysiek, maar ook als verwijzing naar de heilige plek waar Gods nabijheid bij mensen wordt beleefd. Ik ben er zeker van dat het sluiten en mmogelijk slopen van het (vaak enige) kerkgebouw in een dorpsgemeenschap desastreuze gevolgen zou hebben. Het is God die parochianen bezielt, inspireert, troost en moed geeft. Het is God die parochianen de weg wijst door het leven. Het is God die ons opdraagt om Zijn liefde in liefde voor elkaar zichtbaar te maken. Daar hoort ook een vaste plek bij waar mensen God kunnen ontmoeten." 
    uit de Brief over de Kerkgebouwen van bisschop Frans Wiertz, januari 2014

 

Zie verder onder kerkopbouw:
-http://www.rkdiaconie.nl

Voor nog meer suggesties:
http://www.kijkopkerk.nl 
http://www.bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt