Begeleiding en Contact

Voor verdere begeleiding en ondersteuning kunt u een beroep doen op de leden van de Dienst Kerk en Samenleving.

De leden van de Dienst Kerk en Samenleving kunnen u onder meer helpen bij:
- Het opzetten en begeleiden van een werkgroep.
- Het begeleiden van wergroepen Diaconie, zijActief, KBO, Zonnebloem.
- Het ontwikkelen van beleid door besturen van dekenaten en parocies.
- De ondersteuning van pastorale teams.
- Het houden van bezinningsdagen en vormingsdagen voor vrijwilligers en catechisten en voor priesters en diakens.


Contactpersonen:

Mw. Drs. Mariëlle Beusmans
Lozerweg 2-b
6095 AD Baexem
tel. 0475 472860
e-mail

Lic. Alexander de Graaf Woutering
Hoofdstraat 7
5961 EX Horst 
tel. 077 3981416
e-mail 

Vic. p. Wim van Meijgaarden s.s.s.
Markt 17-a
6231 LR Meerssen
tel. 043 3642255 / 06 53578311
e-mail

Drs. Hub Vossen
Van Goghstraat 3
6165 VG Geleen
te. 046 4105885 / 06 24488442
e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt