Aandachtspunten

Gaat u zelf van start, samen met anderen, neem daarbij dan ook de volgende aandachtspunten in acht.

- Activiteiten moeten haalbaar zijn.
- Activiteiten moeten overzichtelijk zijn.
- Samenwerken is een noodzaak.
- Samenwerken is tegelijk een kracht:
- samen sta je sterker !
- Werk vanuit de sociale kaart: verken de concrete nood ter plaatse!
    - Voorbeelden van een Sociale Kaart zijn hier te vinden
- Zoek aansluiting bij WMO en gemeente
     - Informatie over de Wmo is hier te vinden.
- Leg contact met:
    - Zijactief
    - Katholiek Vrouwen Gilde
    - KBO
    - Zonnebloem
    - Jongeren M25
    - Diaconaction
    - en andere actieve groepen
- Werk stapsgewijs.
- Kijk, enk en werk 'inclusief'. 


En verder...
Diaconie staat niet op zichzelf. Wil de diaconie het kloppend hart blijven vormen van ons gemeenschapsleven, dan zal ons dienen ook van binnenuit gevoed moeten worden.

Ons concrete doen en handelen winnen aan kracht door samen na te denken en te leren en ons op onze taken te bezinnen. Wat motiveert ons om te doen wat we doen? En wat inspireert ons daarbij?

Is onze bijdrage ook werkelijk een verder bouwen aan onze gemeenschap? En is onze inzet een oprecht en daadwerkelijk breken en delen? Voor een antwoord op deze vragen bieden ook de nu volgende bouwstenen een aantal impulsen, suggesties en doorverwijzingen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt