Doctor Poelsprijs 2017

Tijdens de Sociale Studiedag in mei 2013 heeft het Exodushuis in Heerlen, uit handen van Mgr. Wiertz  en drs. Th.Bovens, commissaris van de koning in de provincie Limburg, de eerste Doctor Poelsprijs in ontvangst mogen nemen. Maar liefst 20 diaconale en sociaal-maatschappelijke organisaties hebben toen meegedongen naar deze stimuleringsprijs.

Een prijs die door het Limburgs Diaconaal Fonds in het leven geroepen is om de vaak kleinschalige diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten in de Limburgse samenleving in het zonnetje te zetten. Maar ook om een waardering uit te spreken voor het vele werk dat vele vrijwilligers dag in dag uit verrichten ten dienste van kwetsbare medemensen. Het Limburgs Diaconale Fonds wil zo al deze organisaties en individuele personen stimuleren om hun werk ook zichtbaar te maken. Alle projecten die voor de prijs in 2013 genomineerd waren hebben in de publiciteit mogen delen en zijn ook allemaal uitvoerig beschreven in de brochure ‘Samen leven; de gewoonste zaak van de wereld’.

In 2017 wil het Limburgs Diaconaal Fonds wederom de Doctor Poelsprijs uitreiken.                                                                                                                                                                       

U wordt bij deze opgeroepen om uw eigen organisatie en/of project, maar ook andere diaconale en/of sociaal maatschappelijke projecten, te nomineren voor deze stimueleringsprijs 2017. In de bijgevoegde brochure vindt u enige achtergrond informatie over de prijs. Op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds www.limburgsdiaconaalfonds.nl vindt u verdere formulieren om een project daadwerkelijk te nomineren voor de Doctor Poelsprijs 2017. Ook als uw project en/of initiatief in 2013 of 2015 genomineerd was kan dit  project weer opnieuw aangemeld worden. Belangrijk is wel om bij de nieuwe aanmelding aan te geven welke ontwikkelingen zich in de afgelopen periode voorgedaan hebben en waarin het project zich nu onderscheidt, maar ook hoe gewerkt wordt aan de verduurzaming van het project.

Verder roepen we ook uitdrukkelijk alle initiatieven op die in het afgelopen jaar zijn ontstaan in het kader van de oproep van Mgr. Wiertz om ‘daar te zijn waar de nood is’ in onze samenleving is en de intitiatieven die ontstaan zijn vanuit Paus Franciscus. Uiteraard willen we m.n. projecten waar jongeren uitdrukkelijk bij betrokken zijn oproepen om hun activiteiten aan te melden voor deze stimuleringsprijs.

Alle genomineerde projecten zullen ook deze keer weer opgenomen worden in een brochure/boekwerk. Tijdens de Sociale Studiedag in mei 2017 zal de prijs worden uitgereikt, maar ook de brochure gepresenteerd worden.

Het aanmeldformulier is hier te vinden.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt