Parijs

Toen ik zaterdagmorgen op de radio het vreselijke nieuws over de aanslag in Parijs hoorde was er vooral verbijstering en ongeloof. Woorden schieten tekort om te zeggen wat er in mij omgaat. Verdriet en ellende is rondgezaaid in Parijs en ook elders in Europa.

Slachtoffers komen uit verschillende landen. Bij zo’n daad van barbarij doet het er niet toe wie er is. Iedereen kan neergemaaid worden. Ik vraag mij af wat er in de hoofden van deze zelfmoord terroristen is omgegaan. Jonge geradicaliseerde mannen in Europa, veelal met een niet-westerse achtergrond, lopen aan de leiband van iemand die een kalifaat wil stichten. Die ‘iemand’ streeft een politieke doelstelling na en weet met holle retoriek er een religieus doel van te maken en dat trekt die geradicaliseerde jonge mannen weer aan. Bij radicalisering speelt ook mee dat deze mensen opzoek zijn naar avonturisme, romantiek en status. Onvrede over hun leven en een gevoel van achterstelling zijn de voedingsbodem waarin het gedachtegoed van IS gemakkelijk gedijt.

Het jaarthema ‘wat hebben wij met elkaar’ komt zo in een heel ander daglicht te staan. Hier gaat het niet om solidariteit, vrijheid en respect. Deze terreur daden gijzelt iedereen, ook moslims en de islam als religie. Ik ben blij dat steeds meer gematigde moslims hun stem laten horen en zich uitspreken tegen deze vormen van terreur. 

Toen ik van 2008 tot 2010 in kuststreek van Kenia werkte, oa voor conflicttransformatie, hadden we ook te maken met terreurdreigingen en onlusten. In de gesprekken en trainingen met religieuze leiders van christelijke kerken en imams probeerde ik hen altijd uit te dagen om je te verplaatsen in de ander. Niet om net zo te worden als die ander, maar om je te kunnen voorstellen wat hij of zij denkt en welke logica volgt. Nieuwsgierigheid en humor zijn daarbij zeer belangrijk. Mensen met humor hebben ook een relativeringsvermogen. Zij kijken naar twee kanten van het verhaal. 

Marielle Beusmans
Aalmoezenier Sociale Werken
Geestelijk adviseur ZijActief
Blog ook te vinden op www.zijactieflimburg.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt